Ljusreflektion och ljusdiffusion

Vare sig vi är hemma eller på kontoret tillbringar vi numera en överväldigande majoritet av vår tid inomhus, och av denna anledning anses våra byggnader i allt större utsträckning spela roll för vårt välbefinnande, vår livskvalitet och vår produktivitet.

Kraften i naturligt ljus

Ljus är avgörande för att människan ska kunna fungera och har enorm påverkan på både vårt psykiska och fysiska tillstånd. Utöver att förbättra synligheten har ljuset en omedelbar effekt på de områden i vår hjärna som agerar på stimuli, vilket håller oss alerta och får oss att prestera bättre kognitivt.

En bra inomhusmiljö är utformad och möblerad för att skapa en atmosfär i vilken användaren har det bekvämt och är motiverad. Ljuskvaliteten är en aspekt av inomhusmiljön som kan påverka allt vi gör. 

En intressant studie som lyfter fram viktiga trender i byggbranschen – ”Smart Market Report 2016" DODGE Data & Analytics – identifierade tillgång till dagsljus som en nyckelfaktor för friskare byggnader, och 60 % av dem som besvarade undersökningen identifierade dagsljuset som en aspekt som också i en nära framtid kommer att finnas kvar på dagordningen för sund byggnation. 

Släpp in ljuset

Utöver att dagsljuset ger fantastisk möjlighet att minska beroendet av artificiellt ljus kan det också skapa vackra effekter som är både iögonfallande och främjar välbefinnandet. 

Det finns flera sätt på vilka en arkitekt kan optimera en byggnads design och orientering för att fånga naturligt ljus, men detta räcker inte alltid vilket gör att byggnadens inredningsmaterial måste dra ljuset längre in.

Olika material med hög ljusreflektion och ljusdiffusion kan öka andelen dagsljus som är tillgängligt i ett särskilt rum eller utrymme. Till exempel kan ett undertak med en ljusreflektion på 87 % dra in ljuset 11 % längre in i byggnaden. För att undvika för mycket bländning som kan vara jobbigt för ögat rekommenderas produkter med en matt yta som gör utrymmet lätt för ögonen.  

Ett undertak med en ljusreflektion på 87 % kan dra in ljuset 11 % längre in i byggnaden.