Ljusets makt

Ljus är en viktig del i våra liv. Vi behöver ljus för att se och för att hålla oss fysiskt och mentalt friska. Ljusets kvalitet i ett rum avgör i slutändan hur vi upplever rummet.

Människokroppen är anpassad efter de naturliga solcyklerna. Vi påverkas så mycket av ljus att för lite av det kan orsaka fysiska symtom som trötthet, huvudvärk och trötthet i ögonen. För lite ljus kan till och med skapa olika psykologiska problem. Även om kvaliteten på artificiellt ljus har förbättrats genom åren kommer det mest hälsosamma och trevligaste ljuset fortfarande från solen.

Många byggcertifieringar, som LEED® (1) och WELL™ (2), erkänner vikten av naturligt ljus i en interiör. Våra akustiska undertak av stenull ger poäng i byggnadscertifieringar när de når eller överstiger de rekommenderade dagsljusnivåerna.

Ljusreflektion

Ljusreflektion mäter hur mycket ljus som reflekteras av en yta, detta kallas ljusreflektionsvärde (LRV). När en yta blir belyst av en ljuskälla, mäter LRV alla ljusvågor och riktningar som reflekteras. För att sätta detta i perspektiv är reflektionsvärdet för en spegel 100%, och när det inte finns någon ytreflektion alls är värdet noll.

NA, Anthem Technology Center, Portman Architects, Sonar, 4000 Tempra

Ljusdiffusion

När inkommande ljus reflekteras i alla riktningar kallas det ljusdiffusion. Det skapar en jämn spridning av ljuset utan skuggor, i motsats till ljusarmaturer eller lysrör. Enbart diffust ljus kan skapa en tom atmosfär, så rummet fungerar bäst när man använder både direkt och indirekt ljus. Så ett rum som kombinerar ljusreflektion med ljusspridning behöver inte extra belysning eftersom det naturliga ljuset fördelas naturligt i rummet.

Reception area of Nieuwe Rechtbank in Amsterdam The Netherlands with Rockfon Mono Acoustic
1/1

Börja med undertaket

Undertaket är ett utmärkt ställe att börja på när du vill öka mängden naturligt ljus, eftersom det ofta är den största oanvända ytan i en byggnad. Ett undertak som kombinerar ljusreflektion med ljusdiffusion skapar en jämnare fördelning av dagsljuset. Undertaket sprider det tillgängliga ljuset mycket längre in i rummet, vilket inte bara ökar mängden användbart utrymme utan också minskar behovet av artificiell belysning och därmed ger energibesparingar. Rockfons akustikundertak med 87% ljusreflektion kan sprida ljuset 11% längre in i byggnaden.

Ladda ner vårt white paper och läs mer om ljusreflektion och ljusdiffusion.

GeoCenter Møns Klint
Møns Klint, Denmark
Fonden GeoCenter Møns Klint
PLH arkitekter as, Copenhagen, Denmark
MonoAcoustic
Industrial Black
Leisure & Sport

Andra produktfördelar