Reducera emissioner
0

Vi vill minska våra Co2-utsläpp med en tredjedel före 2034.

Avfall till soptippar
0

Inget avfall från våra fabriker skall skickas till soptippar.

Förnybar energi
0

Mer än 50% av den el vi använder kommer från förnybar energi.

Co2-neutral framtid

År 2020 gick ROCKWOOL-Gruppen med i det ambitiösa Science Based Targets Initiative (SBTi) och har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med en tredjedel till 2034

Detta innebär att Co2-utsläppen minskas med 38% i produktionen och ytterligare 20% i icke-produktionsrelaterade utsläpp (både "uppströms" och "nedströms"). Detta inkluderar koldioxidutsläpp relaterade till hela värdekedjan såsom råvaror, installation och transport.

Dessa mål är ett viktigt steg mot att sluta använda kol och bli Co2-neutral i vårt samhälle år 2050.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Vi investerar i innovation

Att minska våra Co2-utsläpp i produktionen är det främsta området för teknisk innovation.

På ROCKWOOL har vi varit i framkant inom elektrisk smältteknik i länder där elpåverkan från elnätet är låg och samtidigt har vi investerat i en bränsleflexibel smältteknik som hjälper oss att byta till mindre kolintensiva bränslen.

2021 ställde vår största produktionsanläggning i Polen om till naturgas, vilket vi är mycket glada över.

industrial, manufacturing, engineering, technology, factory

Miljö- och kvalitetsstyrning

 

Vi strävar alltid efter att förbättra vår produktion med ledande miljö- och kvalitetshanteringssystem som är certifierade av tredje part och uppfyller ISO 14001 "Miljöhanteringssystem - Krav med bruksanvisning" och ISO 9001 "Kvalitetshanteringssystem - Krav".

Läs mer om våra ISO 14001 certifieringar
marshall county, mississippi, Mar 4, tile plant, manufacturing, Rockfon, ceiling tile, cartons, worker, tile inspection, production