Visste du att ...?

Välkonstruerade och välbyggda hus bidrar till god hälsa, skapar bekväma omgivningar och förbättrar våra möjligheter att koncentrera oss och utföra viktiga uppgifter.  Byggnader påverkar människors välbefinnande. Människans levnadsstandard beror på hur effektivt en byggnad hjälper dess invånare och hur effektivt den upprätthåller en optimerad inomhusmiljö. 

Varför akustiska lösningar i stenull

Andra teman för vårt sätt att tänka