Visste du att ...?

Urbaniseringen medför många utmaningar för människornas hälsa, välbefinnande, och övergripande livskvalitet. Om nya och befintliga byggnader blir mer energieffektiva kan vi göra städerna friskare, säkrare och mer hållbara.

Big city, urbanization, MUH

Varför akustiska lösningar i stenull

Andra teman för vårt sätt att tänka

Part of the ROCKWOOL Group

ROCKWOOL Groups produkter är mångsidiga och bidrar alla till att skapa en cirkulär ekonomi, förbättra resurseffektiviteten och gynna säkerheten, hälsan och välbefinnandet hos dem som tillverkar och använder våra produkter. Besök våra systervarumärken för att lära dig hur också de arbetar för att släppa stenens kraft fri, eller läs vår berättelse på  the ROCKWOOL Groups hemsida.