bucket_iconCreated with Sketch.

Visste du att ...?

Urbaniseringen medför många utmaningar för människornas hälsa, välbefinnande, och övergripande livskvalitet. Om nya och befintliga byggnader blir mer energieffektiva kan vi göra städerna friskare, säkrare och mer hållbara.

Big city, urbanization, MUH