Leverans-, försäljnings och betalningsvillkor fr.o.m. 2019.04.01.

Försäljningsvillkor

Samtliga priser i prislistan är i SEK och exklusive moms. Rockfon leverans-, och betalningsvillkor enligt prislistor, offerter, ordererkännande mm gäller med reservation för ändringar, vilka kan företas av Rockfon utan inskränkningar och med omedelbar effekt. Leveransdagens priser gäller om ej annat överenskommits.

Emballage ingår i priserna för leverans på Rockfon standardpall. Standardförpackningar bryts ej. Vid önskemål om annan emballering tillkommer kostnad för detta.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 12% per år.

Beställning

Produkter markerade med A är lagervaror och levereras inom 2-5 arbetsdagar, förutsatt att beställning är kundservice tillhanda innan kl. 14.30 dag 1 (med reservation för slutförsäljning). Produkter markerade med B eller C är inte lagervaror, kontakta kundservice för lev. tid, ev. min. kvant och omställningstillägg. Övriga format/kanter/färger s.k. specialprodukter offereras efter förfrågan. Alla mått i prislistan är modulmått. Ange både produktnamn, kant och format vid beställning.

Avrop

Vid upprättande av avropsorder krävs att köpare upplyser kundservice om förväntad leveransplan.

Ändring och annullering

All ändring och annullering skall avtalas med Rockfon kundservice. Order/avropsorder på lagervaror kan ändras/annulleras fram till 48 timmar före leverans. Ej lagervaror (B, C) samt specialprodukter (utom Rockfon Color-all Special) kan ändras/annulleras fram till fyra (4) veckor före leverans. Ändring/ annullering av Rockfon Color-all Special sker efter ök med Rockfon kundservice.

Fraktvillkor*

För fraktfri leverans inom Sverige (inkl. Gotland) via vägtransport gäller: Netto varuvärde om minst 25.000 SEK baserade på angivna priser i denna prislista, per lagerställe, leveranstillfälle och leveransadress. Flyg, båt och kurir ingår ej.

För leverans understigande netto varuvärde 25.000 SEK tillkommer frakt.
För leveranser utanför kl 07:00 - 16:00 samt vid tidslossning och vid ev. expressleveranser tillkommer en avgift.

Avhämtning

För avhämtning på lager skall order vara kundservice tillhanda minst 2 (två) timmar före avhämtning. Avhämtning på lager kan ske mellan 07.00-17.00.
Expeditionsavgift om 100 SEK / avhämtning tillkommer. För order som skall hämtas med kortare varsel än 2 timmar från beställning tillkommer en extra avgift om 200 kr.

Leveransvillkor

Leveranstid bekräftas i varje enskilt fall och avser, om inget annat anges, leveransdag på plats. Leveranstid på ej lagerförda produkter lämnas efter förfrågan.

Inom Sverige (inkl. Gotland) sker leverans per bil om inget annat avtalas och alltid vid vägkant så nära den angivna destinationen som möjligt. Lossning av gods ingår ej varför mottagare skall ha nödvändig utrustning för lossning av gods. Kan mottagare ej lossa gods kan Rockfon ombesörja lossning som faktureras köpare, därefter övergår risk för godset till köpare, alternativt tas godset åter till lager. I de förekommande fall godset tas åter till lager debiteras köpare de omkostnader relaterat till returen.

Vid mottagandet skall skicket på gods kontrolleras. Vid förekomst av synlig skada på gods skall detta noteras på fraktsedeln och bevittnas/styrkas av chaufförs signatur. (Fraktsedeln får ej lämnas blank.)

Det är mottagarens plikt att kvittera leveransen. Kvitterar mottagare ej gods kan det ej heller senare reklameras eller finnas efterföljande klagomål angående antal och slag.

Transportskador

Synlig skada skall anmälas snarast till Rockfon. Dold skada skall anmälas inom 7 dagar till Rockfon.

Försening av leverans

Försening av leverans oavsett orsak och omfattning berättigar inte köpare till att upphäva beställning. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för leverans av byggnadsmaterial ABM07.

Produkter och service

Rockfon produkters tekniska specifikationer är angivna med förbehåll för ändringar.
Skickade eller visade prover skall betraktas som typprover. Rockfon garanterar ej att levererade produkter överenstämmer till fullo med typprover.

Vid de tillfällen Rockfon hjälper köpare med teknisk rådgivning och service, kan Rockfon inte på något sätt hållas ansvarig.

Rockfon mängdberäknar inte.

Rockfon lämnar 15 års garanti - för mer detaljerad information om garanti och förbehåll, se www.rockfon.com.

Returnering av produkter

Lagervaror (markerade med A i prislistan) som är i gott skick och obruten förpackning kan inom tre (3) månader från leveransdatum returneras efter överenskommelse mellan köpare och Rockfon. Ej lagervaror (B, C) tas inte i retur. Köpare ombesörjer god emballering och retur till lager samt står för kostnader som kan hänföras till detta. Med retur till lager avses vid alla tillfällen Rockfons huvudlager i Danmark.

Efter godkänd ankomstkontroll ställs kredit ut. Returavdrag om 20% av det fakturerade värdet exkl. moms sker vid all accepterad retur.

Reklamation

Reklamationsanmälan skall göras till reklamationsansvarig hos Rockfon. Det åligger köparen att informera sig om vem som är reklamationsansvarig.
Reklamation skall ske inom 7 dagar efter upptäckt av ev. fel. Dock ej senare än tre (3) månader efter leverans.

Tidpunkt för reklamationsanmälan är då reklamationsansvarig mottager meddelande om specificerad anmärkning.

Tvister

Vid ev. tvist hänvisar vi till gällande bestämmelser enligt ABM07.

Rockfon har många års erfarenhet av undertaksdesign och akustiskreglering.
Vi ställer gärna vår kunskap till Ert förfogande, genom dokumentation och personlig service, från projektering till färdigställd byggnad. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments- och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.