Video thumbnail 7sos landing pages
Återvunnet i ton
0

163. 000 ton stenull återvanns av ROCKWOOL Gruppen 2020.

Återvunnet material
0

Våra produkter innehåller upp till 64% återvunnet material.

Länder
0

Så här många länder erbjuder återvinningssystem från ROCKWOOL.

Vi håller kretsloppet slutet

Stenull är ett helt återvinningsbart material i ett slutet kretslopp. Våra produkter tappar inte i kvalitet när de återvinns utan kan faktiskt återvinnas igen och igen och igen utan att kvaliteten försämras.

Våra ROCKWOOL-fabriker tar emot stenullsavfall som vi granulerar och använder i vår produktion istället för nya råvaror. Detta innebär att vi kan producera stenullprodukter som innehåller en hög procent återvunnet material.

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon

Inbyggd cirkularitet

Vi fokuserar på cirkulär ekonomi och minimerar utsläpp och avfall. Vi tar ansvar för material och förbrukning under tillverkning, installation och bortskaffande. Våra akustiska lösningar innehåller mellan 29% och 64% återvunna material, och vi använder inte knappa resurser.

Efter installation av akustikskivorna kan vi samla in och återanvända spillet och när både bärverket och akustikskivorna måste bytas ut kan vi också ta tillbaka det. Vi omvandlar uttjänta produkter och tillbehör till nya hållbara lösningar om och om igen utan att att kvaliteten försämras till produkter med lägre värde.

Infographic illustrating what makes Rockfon products circular

Designad för demontering och modularitet

Modularitet är en annan viktig aspekt av hållbarhet. Med modulariteten kan Rockfons akustiska paneler anpassas till rumsförändringar under ombyggnader och reparationer, eftersom de tas bort manuellt utan att påverka strukturen.

Det här är mycket bra eftersom användning av modulära byggmaterial gör det enkelt att göra förändringar i ett rum med befintliga material snarare än att kasta bort dem.

Installer, installing, ceiling, tiles , Rockfon, Glasses, Gloves, Install, BE, Wijnegem

Vad får du ut av det?

Byggbranschen tar hand om 1-2 miljarder ton avfall, eller en tredjedel av det totala globala avfallet som skickas till soptippar, och vi tar det på fullaste allvar.

Nu, mer än någonsin är det viktigt att vi återanvänder byggmaterial och vi kan alla göra skillnad.

RockWorld imagery, Modern living, architecture, work, office, building

Vi stöder återvinning

Vi samarbetar med återvinningsföretag i många länder runt om i världen och tillsammans hjälper vi dig att bidra till en cirkulär framtid.

Lokala återvinningsföretag samlar in, sorterar och transporterar avfallet tillbaka till våra fabriker, där vi använder det för att tillverka nya stenullsprodukter.

 

RockWorld imagery,The Big Picture, circularity, reuse, stonewool, recycling