Video thumbnail 7sos landing pages
Återvunnet i ton
0

59. 000 ton använd stenull samlades in från kunder för återvinning 2023.

Återvunnet innehåll
0

Våra produkter innehåller upp till 64% återvunnet material och varje kakelplatta innehåller minst 29% återvunnet material. Rockfons lösningar är också tillverkade av återvunnen stenull.

Länder
0

I så här många länder har ROCKWOOL etablerat återvinningssystem.

Vi håller kretsloppet slutet

Stenull är ett helt återvinningsbart material i ett slutet kretslopp. Våra produkter tappar inte i kvalitet när de återvinns utan kan faktiskt återvinnas igen och igen och igen utan att kvaliteten försämras.

Våra ROCKWOOL-fabriker tar emot stenullsavfall som vi granulerar och använder i vår produktion istället för nya råvaror. Detta innebär att vi kan producera stenullprodukter som innehåller en hög procent återvunnet innehåll.

SE - Closed loop - Sustainability

Inbyggd cirkularitet

Vi fokuserar på cirkulär ekonomi och arbetar för att minska utsläpp och avfall. Vi tar ansvar för material och förbrukning under tillverkning, installation och bortskaffande. Våra akustiska lösningar har mellan 29% och 64% återvunnet innehåll. Vi använder inte knappa resurser i tillverkningen.

Efter installation av akustikskivorna kan vi samla in och återvinna spillet och när bärverket eller akustikskivorna måste bytas ut kan vi ta tillbaka det också. Vi omvandlar uttjänta produkter och tillbehör till nya hållbara lösningar om och om igen utan att att kvaliteten försämras till produkter med lägre värde.

SE - Circularity - Sustainability

Designad för demontering och modularitet

Modularitet är en annan viktig aspekt av hållbarhet. Rockfons akustiska lösningar kan anpassas till rumsförändringar under ombyggnader och reparationer eftersom de tas bort manuellt utan att strukturen påverkas.

Det här är mycket bra eftersom användning av modulära byggmaterial gör det enkelt att göra förändringar i ett rum med befintliga material snarare än att kasta bort dem.

Installer, installing, ceiling, tiles , Rockfon, Glasses, Gloves, Install, BE, Wijnegem

Vad får du ut av det?

Byggbranschen tär ansvarig för 1-2 miljarder ton avfall, eller en tredjedel av det totala globala avfallet som skickas till soptippar, och det tar vi på fullaste allvar.

Nu, mer än någonsin är det viktigt att återvinna och återanvända byggmaterial och vi kan alla göra skillnad.

RockWorld imagery, Modern living, architecture, work, office, building

Vi stödjer återvinning

Vi samarbetar med återvinningsföretag i många länder runt om i världen och tillsammans hjälper vi dig att bidra till en cirkulär framtid.

Lokala återvinningsföretag samlar in, sorterar och transporterar avfallet tillbaka till våra fabriker, där vi använder det för att tillverka nya stenullsprodukter.

 

RockWorld imagery,The Big Picture, circularity, reuse, stonewool, recycling