Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Stenull är återvinningsbart. Faktum är att det kan återvinnas gång på gång på gång på gång ...

Visste du att ...?

Energieffektiva byggnadsrenoveringar som utnyttjar våra lösningar bidrar till en minskad energiåtgång nu och i framtiden. Byggnader som har konstruerats och isolerats rätt är avgörande för en optimerad energieffektivitet när hållbara städer ska skapas.

Läs mer om termiska isoleringslösningar under vårt systervarumärke.

ROCKWOOL-isolering
RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings

Varför akustiska lösningar i stenull

Andra teman för vårt sätt att tänka

Part of the ROCKWOOL Group

ROCKWOOL Groups produkter är mångsidiga och bidrar alla till att skapa en cirkulär ekonomi, förbättra resurseffektiviteten och gynna säkerheten, hälsan och välbefinnandet hos dem som tillverkar och använder våra produkter. Besök våra systervarumärken för att lära dig hur också de arbetar för att släppa stenens kraft fri, eller läs vår berättelse på  the ROCKWOOL Groups hemsida.