Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Stenull är återvinningsbart. Faktum är att det kan återvinnas gång på gång på gång på gång ...

Visste du att ...?

Energieffektiva byggnadsrenoveringar som utnyttjar våra lösningar bidrar till en minskad energiåtgång nu och i framtiden. Byggnader som konstruerats och isolerats rätt är avgörande när optimerad energieffektivitet och hållbara städer ska skapas.

Läs mer om termisk isoleringslösningar under vårt systervarumärke.

ROCKWOOL-isolering
RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings

Varför akustiska lösningar i stenull

Andra teman för vårt sätt att tänka