ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe
CO2 utsläpp
0

Minskade CO2-utsläpp (CO2/ton stenull) från våra stenullsfabriker med 20 % senast år 2030 (10 % i 2022).

Energiförbrukning
0

Minskad energiförbrukning (kWh/m2) i våra egna (orenoverade) kontor med 75 % senast år 2030 (35 % år 2022).

Återvunnet avfall
0

Öka antalet länder där vi kan erbjuda återvinningssystem av våra produkter till 30 senast år 2030 (15 år 2022).

Vattenförbrukning
0

Minska vattenförbrukningen (m3/ton stenull) från våra stenullsfabriker med 20 % senast år 2030 (10 % år 2022).

Avfall till deponi
0

Minska mängden avfall till deponi (ton) från våra stenullsfabriker med 85% senast år 2030.

Säkerhet, arbetsmiljö och trivsel
0

Minska LTI-frekvensen (olyckor med sjukfrånvaro) med 10% årligen och säkerställa nollvision för dödsolyckor.

Vi är Cradle to Cradle certifierade

Mer än 90% av våra produkter är Cradle to Cradle silver eller bronscertifierade.

Genom att använda en Cradle to Cradle Certified® produkt får du en produkt som ger ett positivt bidrag till människor och planet.

city, buildings, skyscraper, trees, office building

Våra hållbarhetsberättelser