bucket_iconCreated with Sketch.

Bygg nu och för framtiden

I en skola integreras många olika slags utrymmen som klassrum, idrottshallar, matsalar och kontor, och alla har olika kravspecifikationer.  Med tanke på de olika användartyperna i en skola, exempelvis med avseende på åldersskillnaden mellan de olika elevgrupperna och lärare, kan skolor vara krävande och komplicerande arkitektoniska projekt.

Kräv mer

Vare sig det handlar om en nybyggnation eller ett renoveringsprojekt byggs skolor på lång sikt och måste ha framtida behov i åtanke. Byggmaterialen måste vara enkla att underhålla, flexibla, anpassningsbara och robusta.

En tystare lärandemiljö

Under de senaste åren har ett antal studier lyft fram skolbyggnadens påverkan på eleverna – både hur den stärker och begränsar lärandeprocessen. Vi ser bland annat att bullriga miljöer kan påverka elevernas hälsa, sättet de tänker och de övergripande skolresultaten.

Vare sig en traditionell inlärningsmetod eller mer dynamiska och samarbetsinriktade läromiljöer används, är det viktigt att bullernivåerna i klassrummet kontrolleras. De påverkar lärarens möjlighet att förmedla kunskap, och elevernas möjlighet att ta till sig den. En studie som undersökte klassrumsbullrets påverkan på skolresultaten fann att buller över 41 dB i klassrummet började påverka skolresultaten negativt. Exempelvis visade ett forskningsteam i Frankrike att för varje 10 dB som bullret ökade, sjönk 8–9-åringars resultat med 5,5 poäng på nationella prov.

För att förbättra bullriga förhållanden i ett klassrum måste vi konstruera läromiljöer med produkter som kan absorbera och kontrollera ljudet.

Slitstyrka och säkerhet

Utöver att ge fantastisk ljudabsorption och därmed dämpa oönskat buller måste ytorna i en skola också vara slitstarka. De måste kunna motstå oöm behandling som är vanlig i skolor, och dessutom uppfylla brandskyddskrav och göra föräldrar, lärare och elever trygga. 

Design och styrning

Designutmaningarna när en flexibel och modern utbildningmiljö ska skapas innebär att design- och konstruktionsbeslut måste fattas med ett långsiktigt perspektiv i åtanke, och uppmuntra optimering som gör byggnadsunderhållet enklare med ökat fokus på att hitta de bästa produkterna.

Bygg för framgång

Genom att förstå kraven på en byggnad och hur utrymmet kommer att påverka användarna kan vi begränsa eller till och med kompensera för eventuella negativa effekter.

Genom att harmonisera ett klassrum med ljudabsorberande, slitstarka material skyddar vi studenterna genom att skapa en lärandemiljö som är byggd för framgång.

För varje 10 dB som bullret ökar sjönk 8–9-åringars resultat med 5,5 poäng på nationella prov.

Allen, J. G, et al