Din hållbara samarbetspartner

Avfall från byggindustrin och rivningsmaterial motsvarar ca. en tredjedel av allt avfall inom EU, varav mycket hamnar på deponier (1). Det behöver inte vara så. Vi är inte bara medvetna om avfallsmängden i vår bransch, utan vi är fast beslutna att göra vår del genom att ta ansvar för vårt eget avfall och göra vårt yttersta för att minimera det.

Råvarorna i våra akustikprodukter är naturliga och rikliga, så du kan vara säker på att du stödjer miljön under hela cykeln - från att förbättra människors välbefinnande till att hjälpa planeten. Rockfon använder natursten, som vi återvinner som en del av den cirkulära ekonomin och vi har åtagit oss att minska vårt koldioxidavtryck varje år, eftersom vi inte tycker att nästa generation akustikprodukter skall tillverkas på bekostnad av nästa generation människor.

Vi har en livscykelstrategi och undersöker alla faser av våra produkters livscykel för möjliga förbättringar

Magdalini Psarra

Återvinning i slutet kretslopp

I en cirkulär ekonomi bör produkter användas så länge som möjligt och återvinnas eller återanvändas i så stor utsträckning som möjligt när de är uttjänta. Därför har vi utformat våra undertak och väggabsorbenter till att hålla länge och samtidigt vara lätta att demontera när en byggnad renoveras eller rivs. Det gör det enkelt att återvinna produkterna. Faktum är att våra stenullsprodukter kan återvinnas oändligt många gånger utan att kvaliteten försämras. 

Rockfon erbjuder ett Rockcycle återvinningssystem i samarbete med proffessionella aktörer på marknaden som går ut på att uttjänta produkter samt spill från byggarbetsplatser returneras till vår fabrik i Danmark. Denna tjänst finns tillgänglig i flera länder där vi är verksamma, bl.a. i Sverige och tjänsten kommer att utökas till flera länder de närmaste åren. Att våra kunder kan returnera gamla stenullsprodukter och spill från byggarbetsplatser för återvinning i våra fabriker minskar råvaruförbrukningen och minskar mängden avfall som skickas till deponi.

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon

Återvinning skapar värde av avfall

Även om våra stenullsprodukter är tillverkade en av jordens rikligaste råvaror, nämligen sten, strävar vi ändå efter att utnyttja våra resurser på ett så bra sätt som möjligt. Tack vare utformningen av vår stenullsproduktion kan vi använda avfall, som annars skulle deponeras, i vår produktion. Faktum är att våra undertaksskivor innehåller i genomsnitt cirka 40% återvunnet material enligt ISO 14021.

Vår förmåga att kombinera råvaror som sten med avfall från andra industrier som har få återvinningsmöjligheter är anledningen till att våra produkter passar mycket bra för cirkulär ekonomi och hållbara byggnader.

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Cradle to Cradle Certified®

Med anledning av vårt åtagande och vår filosofi att tillverka produkter med positiv inverkan på människor och planeten, har vi valt att certifiera våra akustiska undertaksskivor med Cradle to Cradle Certified Products Program. I certifieringens kategori produktcirkularitet erhöll våra produkter guldnivån, vilket styrker vår historia av cirkularitet och det faktum att våra produkter är cirkulära på riktigt.

city, buildings, skyscraper, trees, office building

Andra produktfördelar