Frigör den naturliga kraften hos sten för att berika det moderna livet
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
... tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med planetens framtid ...

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group

Vårt syfte

Vi har förbundit oss att ge alla möjlighet att ta sig an det moderna livets utmaningar? Genom att använda sten, en av världens vanligaste naturresurser, kan man göra ett bestående avtryck över generationerna.

Från klassrum till arenor, från landsbygd till landmärken behöver människor rum inte bara för att drömma stort utan för att göra drömmarna till verklighet och göra världen bättre för alla.

Detta åtagande är hugget i sten.

People indoor living room
Grandfather help his child with drawing. Home, indoor, learning, people, improving people's lives, children, crayons, learning

Varför akustiska lösningar i stenull