Mer buller
0

Ljudnivåerna på sjukhus och vårdinrättningar har dubblats sedan 1972.*

Koncentrationsproblem
0

av sjukvårdspersonalen i Europa upplever koncentrationsproblem på grund av buller.**

Källor
Nedsatt hörsel
0

av narkosläkarna drabbas av hörselnedsättningar.***

Fallstudier

Följ oss på Pinterest

Besök oss på Pinterest och se våra fina akustiklösningar.
Följ oss, och få inspiration för att skapa snygga och behagliga undertaks- och vägglösningar.