bucket_iconCreated with Sketch.

Stort fokus ska ligga på att nå och bibehålla behagliga akustiska förhållanden

När många människor befinner på samma plats, vare sig det är en samlingssal, en restaurang eller ett gym, ställer detta stora krav på de akustiska ljuddämpningslösningarna, brandsäkerheten och den övergripande visuella estetiken. I en byggnad kan varje enskild rumstyp har egna specifika utmaningar.

Akustik

När ljudvågor träffar hårda ytor i ett rum som väggar, golv eller fönster reflekteras den hörbara energivåg som vi kallar buller tillbaka till rummet, vilket gör att rummets övergripande bullernivå ökar. 

Många stora utrymmen, såsom hörsalar eller simhallar med hårda ytor, eller fullsatta restauranger med exponerade bjälklag och bullriga kök, har stora utmaningar när det gäller att hantera akustiken för att förhindra att buller förstärks okontrollerat. Till exempel visar en nyligen genomförd undersökning att 90 % av besökarna tyckte att bakgrundsbullret var det största problemet de upplevde när de åt på restaurang. 

Design i fuktiga miljöer

Akustiken är extremt viktig i simhallar, men det gäller också fukttåligheten. Det är viktigt att byggmaterialen kan förbli formstabila i fuktiga miljöer, med upp till 100 % luftfuktighet vid 40° C.

Detta gör att byggnadsmaterialen kan se bra ut både nu och i framtiden. 

Brandsäkerhet

Brandsäkerheten spelar en viktig roll när stora grupper av människor befinner sig i ett begränsat utrymme. Valet av obrännbara material är i händelse av brand avgörande för byggnadens användare och räddningstjänsten.

Movie thumb, Cafe Toldboden, restaurant landing page
Video

God akustik lyfter den kulinariska upplevelsen på Café Toldbolden i Köpenhamn

"Akustiken är mycket viktig, inte bara för våra gäster, men även för personalen som jobbar här".

90 % av besökarna tyckte att bakgrundsbullret var det största problemet när de åt på restaurang.

Dixon, Luke