Att kombinera ljudisolering och ljudabsorption får enorm effekt

1 januari 1

I föränderliga organisationer måste inomhusutrymmena vara starkt konfigurerbara. Vare sig det handlar om nyproduktion eller renovering måste designers hitta lösningar som skapar fantastiska akustiska lösningar som ger hyresgästerna möjlighet att utforma kontor som passar dem.

Ljudisolering tillsammans med ljudabsorption ger bra arbetsplatser

Ljud som skapas av människor rankas högst i fråga om distraktioner på arbetsplatsen, enligt Alan Hedge på Cornell University, och därför är det så viktigt att både skapa fantastisk ljudabsorption och ljudisolering på arbetsplatsen.

Miljön på arbetsplatsen har genomgått flera viktiga evolutionssteg under historien. Arkitekter och designers strävar ständigt efter att hitta den perfekta balansen mellan personalens välbefinnande och behov av avskildhet och en samarbetsvänlig och dynamisk miljö.

För det öppna kontorslandskapets revolution var modulkontor normen för de flesta tjänstemän. I Storbritannien var sir Charles Trevelyan en av de första att fundera på den fysiska arbetsplatsens effekter och betonade vikten av separata rum för att undvika avbrott och främja koncentrationen.

Löpande band för tjänstemän

Om vi hoppar fram till det tidigare 1900-talet såg arkitekter rymligheten och flexibiliteten i en öppen planlösning som ett sätt att frigöra tjänstemän från de slutna modulernas fängelse. Med ädla drömmar om en mer interaktiv och dynamisk arbetsplats förvandlade det öppna kontorslandskapet arbetsplatsen till ett löpande band för tjänstemän.

Modularitet är nyckeln

Det kan vara svårt att begränsa de distraherande och skadliga effekterna av buller, och samtidigt skapa en flexibel, avskild och engagerande arbetsmiljö. Många öppna kontorslandskap har hanterat denna utmaning genom att skapa mötesrum eller tysta utrymmen där personalen kan dra sig tillbaka och jobba med uppgifter som kräver koncentration. Med modularitet och flyttbara väggar kan emellertid andra problem uppstå. Buller i rummet kan röra sig över flyttbara väggar och genom taket vilket skapar distraktioner i det intilliggande kontoret. Exempelvis kan ljudöverföring mellan rummen minska produktiviteten med upp till 7 %.

Forskning har visat att personal som exponeras för buller i ett öppet kontorslandskap är 15 % mindre produktiva, har svårare att koncentrera sig och kan förlora upp till 20 minuters koncentrerat arbete per dag på grund av mindre distraktioner på kontoret. Användning av undertak som både absorberar och isolerar buller kan blockera ljud som kommer från rummet bredvid eller våningen ovanpå, och minskar därmed distraktionerna på arbetsplatsen samtidigt som avskildheten som krävs för arbete med känslig information garanteras.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Video

Ljudabsorption och ljudisolering skapar bra arbetsmiljöer|dB-sortimentet

Kontor behöver bra akustik för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. Lär dig mer om varför ljudabsorption i kombination med ljudisolering är så viktigt i vår video.

1/1
Forskning har visat att personal som exponeras för buller i ett öppet kontorslandskap är 15 % mindre produktiva, de har svårare att koncentrera sig och de kan förlora upp till 20 minuters koncentrerat arbete per dag på grund av mindre distraktioner på kontoret.

Användningsområden