Vi är Rockfon Tänk dig ett akustiskt undertak med Colours of Wellbeing

Vi är Rockfon Våra akustikundertak skapar en bra inomhusmiljö, där vi alla kan trivas, fokusera och vara kreativa

Vi är Rockfon Ljuddämpande undertak i skolor minskar buller så att barn och ungdomar kan få en säker och bullerfri skolgång

Vi är Rockfon Våra akustiska undertaksskivor har lång hållbarhet och tillverkas av återvinningsbar stenull

school, pupils, kids, school children, young girl, writing, pen, paper, class room, people, education, mirrored
Video thumbnail, case study video, stockholm metro station city, rockfon mono acoustic, reference video
Konstruktionens uttryck och lätthet har inte uppnåtts på bekostnad av god akustik.

Karin Lindh

Bildkonstnär
För att komma till rätta med starkt negativ miljöpåverkan kopplad till byggbranschen implementeras projekt och teknik, som upcycling, som syftar till att ta tillvara på spillmaterial så att det kan användas till produkter med kommersiellt värde.
Hållbarhet