Vi är Rockfon Tänk dig ett akustiskt undertak med Colours of Wellbeing

Vi är Rockfon Våra akustikundertak skapar en bra inomhusmiljö, där vi alla kan trivas, fokusera och vara kreativa

Vi är Rockfon Ljuddämpande undertak i skolor minskar buller så att barn och ungdomar kan få en säker och bullerfri skolgång

Vi är Rockfon Våra akustiska undertaksskivor har lång hållbarhet och tillverkas av återvinningsbar stenull

Hämta certifikatet

När du köper en Cradle to Cradle Certified® produkt får du en vara som ger positiva effekter för människa och miljö.

Young man using a tablet. Photo used in Sustainability Report 2019.

People, person, man, young man
school, pupils, kids, school children, young girl, writing, pen, paper, class room, people, education, mirrored
För att komma till rätta med starkt negativ miljöpåverkan kopplad till byggbranschen implementeras projekt och teknik, som upcycling, som syftar till att ta tillvara på spillmaterial så att det kan användas till produkter med kommersiellt värde.
Hållbarhet