Att välja akustisk undertak har blivit enklare Kollektionen vita undertaksskivor

Skapa utrymmen som ser snygga ut och låter bra Bekanta dig med våra nya akustiska designlösningar
Vi är Rockfon Ljuddämpande undertak i skolor minskar buller så att barn och ungdomar kan få en säker och bullerfri skolgång
Vi är Rockfon Våra akustiska undertaksskivor har lång hållbarhet och tillverkas av återvinningsbar stenull

Utforska vårt produktsortiment

1/1

01

Kontor

Att hantera det moderna kontorets utmaningar.

Med över 90 % av en organisations driftskostnader kopplade till personalens effektivitet är det viktigt att uppmärksamma kontorsmiljöns- och rumsakustikens betydelse för personalen på kontoret.

02

Utbildning

Bygg nu, för framtiden

Att designa en skola är en komplicerad och krävande arkitektonisk utmaning. Vare sig det handlar om nybyggnation eller renovering måste byggmaterialen tillhandahålla akustisk komfort, vara enkla att underhålla, flexibla, anpassningsbara och robusta.

03

Hälsovård

Fantastiska byggnader kan göra dig bättre

Sjukvårdsleverantörer ansvarar för inomhusmiljön där patienter behandlas och inte alla byggnadsmaterial jämförbara. Det är viktigt att välja material och ytskikt som skapar en vacker, behaglig och läkande miljö.

04

Detaljhandel

Bra affärer bygger på bra akustisk design.

Varumärkesupplevelsen i detaljhandeln är en viktigt faktor, och det gäller också att förstå hur miljön påverkar kundens beteende.

05

Fritid

Stort fokus ska ligga på att nå och bibehålla behagliga akustiska förhållanden.

Fritidsanläggningar är ofta högtraffikerade utrymmen med mycket folk i rörelse varje dag. Detta ställer höga krav på akustiken, brandsäkerheten, slitstyrkan och designestetiken.

06

Industri

Fokus på fantastiska akustiska lösningar i din bransch.

När man designar produktionsområden måste många olika kriterier tas i beaktande. De design- och materialval i branschsektorn är viktiga komponenter när en säker arbetsmiljö ska skapas.

För att komma till rätta med starkt negativ miljöpåverkan kopplad till byggbranschen implementeras projekt och teknik inom återvinning som syftar till att ta tillvara på spillmaterial så att det kan användas till produkter med kommersiellt värde.
Hållbarhet

De senaste nyheterna

20210414 RW-RF ILLUS 686
Företagsnyheter
18 juli 2024

Rockfon släpper 2:a generationens EPD (miljövarudeklarationer) för 160 produktvarianter

Rockfon är stolta över att presentera en ny version av produktspecifika miljövarudeklarationer, med utökad täckning till 91 % av den totala försäljningen av akustiska lösningar.

20210602 RW-RF ILLUS 724
Trender
27 juni 2024

Rockfons produkter uppnår Cradle to Cradle Certified® Silver

Hela 86 % av Rockfons akustiklösningar har uppnått Silver Cradle to Cradle Certified® Version 4.0 ackreditering.

20240212 RW-RF PHO 10123
Produktnyheter
14 maj 2024

Rockfon förenklar sortimentet av vita akustiska undertaksskivor

Rockfon förenklar sortimentet av vita akustiska undertaksskivor