International Noise Awareness Day: Få bättre akustik med bra design

24 april 2018

Den 25 april markeras ”International Noise Awareness Day” över hela världen. Målet är att sätta fokus på hur viktig god akustik är för vår hälsa, och uppmana folk till att få ordning på problemen med oväsen och buller. Om man är arkitekt finns det bra designlösningar.

International Noise Awareness Day: Få bättre akustik med bra design

International Awareness Day är en kampanj som startades 1996 för att skapa mer uppmärksamhet kring hur buller påverkar folkhälsan, och människor över hela världen bjuds in till föredrag och debattarrangemang med akustiker som behandlar ämnet. Oväsen och buller orsakar stress vilket, som alla vet, är dåligt för hälsan. Det finns bland annat forskning som visar att patienter som upplever ”oönskade ljud” kan få högre hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens1.

Det är lätt att säkra god akustik

Situationen är inte bättre på skolor och kontor. Enligt forskning som har gjorts har eleverna problem med att höra upp till 70 % av konsonanterna när lärarna talar, och i öppna kontorslandskap säger 60 % av de anställda att de upplever buller som det som stör mest2. ”International Noise Awareness Day” är en bra anledning att ta problem med buller på allvar, anser Peter Fritzon, försäljningschef på Rockfon:

- Det är lätt att skapa bättre akustik, men vi upplever att man väldigt ofta skjuter problemet framför sig. Därför är ”International Noise Awareness Day” ett bra tillfälle att sätta fokus på problemet och få jobbet gjort.

Akustisk stilren design

Det mest effektiva sättet att undgå buller på skolor, sjukhus, kontor och museum är att installera akustiska undertakslösningar, berättar Fritzon:

- Du tvingas inte att kompromissa med snygg design för att säkra god akustik. Med akustiska undertakslösningar från oss absorberas oljud i rummet och vi har lösningar som samtidigt förhindrar att det överförs till angränsande rum. Dessutom reducerar våra undertakslösningar spridning av brand och ger en hållbar lösning. För att få ännu bättre bättre absorbering av ljud har vi även lösningar till väggar, där du kan få precis de färger och former som passar till ditt projekt.

Oavsett vilken lösning man väljer bör ”International Noise Awareness Day” vara en dag som skapar uppmärksamhet kring just oväsen och buller, understryker Fritzon:

- Forskningen talar för sig själv och det finns ju lösningar. Ju snabbare vi sätter igång med att få ordning på bullerproblem, desto bättre. God akustik är viktig för både barn och vuxna, och påverkar folkhälsan i hög grad. Här har både arkitekter, byggherrar, och vi som producenter och leverantörer, ett ansvar för att ta god akustik på allvar. Den här dagen ger en god anledning att göra just detta, avslutar han.

 

1 Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics.
2 "Speech Intelligibility in Classrooms" forskningsprojekt gjenomfört av The Department of Building Engineering & Surveying of Herriot-Watt University i Edinburgh & Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: "Noise from human activity"

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till alla medarbetare