Genomtänkt arkitektur som lyfter den svenska skolan

11 september 2019

Hur svårt kan det egentligen vara att bygga en fungerande skola i Sverige i modern tid? Det korta svaret är: ”Hur svårt som helst”. Visst kan man argumentera för att ett stampat jordgolv och tak över huvudet räcker för dem som vill lära sig, men långt de flesta vet vilka komplexa problemställningar skolan står inför. I december 2018 invigdes passivhusskolan Adolfsbergsskolan i Knivsta, som har ritats av arkitekten Mattias Palme på LLP arkitektkontor, med de höga kraven på hållbarhet, inomhusmiljö och akustik i högsätet.

Adolfsbergsskolan, vilken ritats av arkitekten Mattias Palme på LLP arkitektkontor, satsar stort på inomhusklimatet.

Adolfsbergsskolan, vilken ritats av arkitekten Mattias Palme på LLP arkitektkontor, satsar stort på inomhusklimatet.

Det finns få personer i Sverige som inte har hört talas om krisen i skolan, vi matas med dystra nyheter om nedskärningar, sjukskrivna lärare och bråk och stök på alla nivåer. Men precis på samma sätt som lärare måste kunna axla ett stort antal olika roller och arbetsuppgifter, måste själva skolans konstruktion och miljö göra precis det samma och understötta det arbete som bedrivs. Skolmiljön ska vara lugn och trygg, samtidigt som den uppmuntrar till kreativitet, social samvaro och studiero. Mattias Palme berättar om hur han har tänkt:

- I den här öppna planlösningen ska det ska vara möjligt att både arbeta med grupparbeten och fördjupa sig i enskilda studier, och för att det ska fungera är t.ex. akustiken av största vikt.

Han fortsätter:

- Vi har valt Rockfon Industrial Nature som monterats med skruv och bricka direkt mot yttertaket, vilket är en enkel och kostnadseffektiv lösning. För att komplettera har vi kompenserat med väggabsorbenter och en textilmatta av återvunnet material, vilket fångar upp damm och är positivt för inomhusklimatet, förutsatt att man städar regelbundet.

Trivsel, trygghet och kommunikation

Man har valt en medelväg mellan en traditionell rumslig indelning och en mer öppen. Inte minst för att bygga bort skadegörelse och mobbning. Mattias berättar:

- Här finns lärare som cirkulerar runt, samtidigt som det pågår många olika sorters aktiviteter och därför är undertaket av största vikt. Vi har modellerat fram en ljudmiljö där absorption och reflektion samspelar och kompletterar varandra. Man kan t.ex. stå borta vid den stora trappan och prata inför publik utan att man behöver använda mikrofon, samtidigt som ljudvolymen inte blir för hög på studietorget.

Det estetiska uttrycket

Att en lösning är enkel och kostnadseffektiv behöver inte alls betyda att det estetiska uttrycket har fått stryka på foten. Sedan skolan invigdes har man fått höra många kommentarer om att innertaket är snyggt, och Mattias är väldigt nöjd med resultatet:

- Firman Warner Undertak har gjort ett fantastiskt fint jobb när de har monterat det och för att skapa en estetisk helhet har vi anpassat färgsättningen efter akustikskivornas lite gröna ton.
Ska framtiden bli ljus för den svenska skolan måste samspelet fungera på alla plan.

I den här öppna planlösningen ska det ska vara möjligt att både arbeta med grupparbeten och fördjupa sig i enskilda studier, och för att det ska fungera är t.ex. akustiken av största vikt.

Mattias Palme

Arkitekt, LLP arkitektkontor
1/2