Ansvarsfulla inköp och en hållbar livsstil

10 May 2019

Hur viktigt kommer hållbara metoder att vara under de närmaste åren? När städer och vår infrastruktur fortsätter att växa blir behovet av livskraftiga och miljövänliga metoder inom byggsektorn ännu mer nödvändigt än det redan är.

Fantastisk akustik med undertak från Rockfon ger glada människor och en bra inomhusmiljö

I takt med att befolkningsökningen ökar städernas tillväxt och vårt behov av råvaror. Mellan åren 2000-2010 har t.ex. vårt materiella fotavtryck i alla regioner i världen ökat.

Byggavfall - Nej tack!

Byggsektorn ansvarar för en tredjedel av allt avfall som hamnar på deponier varje år. För att kompensera för denna miljöpåverkande praxis implementeras avfallsprojekt och tekniker, som återvinning. Det betyder att man returnerar använt material och avfall från produkter med kommersiellt värde, vilket minskar avfallet och minskar efterfrågan på nya råvaror.

Cirkulära råmaterial

För att komma bort från den nuvarande, mer linjära konsumtionsmetoden syftar den cirkulära ekonomins filosofi till att sluta med linjär konsumtion, minska vårt materiella fotavtryck genom att återanvända resurser på ett effektivt och lönsamt sätt.

En korrekt hantering av avfall är en viktig del av vår hållbara framtid och att använda rätt material kan bidra till en hållbar livsstil.

Hållbart byggande

Behovet av samarbete mellan fastighetsutvecklare och tillverkare som erbjuder hållbara material och återvinningssystem, där man förvandlar begagnade byggmaterial till produkter med samma eller högre värde än den ursprungliga produkten. Det minskar mängden avfall som skickas till deponier varje år och minskar vårt materiella fotavtryck, vilket skapar en renare och effektivare, hållbar framtid.

Rockfons akustiska undertak är gjorda av stenull, ett hållbart material som i princip är outtömligt. De är hållbara, kan återvinnas och bidrar till den cirkulära ekonomin och en renare framtid. Kontakta oss för att hitta det perfekta miljövänliga undertaket till ditt nästa projekt

Vill du veta mer?