Optimerad akustik minskar risken för hörselskador

20 september 2019

Apple Hearing Health Study är de första som samlar in data om hörselnedsättning för att förstå hur ljudexponering i vardagen kan påverka vår hörsel.

Mikkeller Restaurant, Taiwan

Varje dag är vår hörselhälsa i fara, till exempel är hörselnedsättning på grund av alltför högt buller USA: s tredje vanligaste kroniska hälsotillstånd - vanligare än diabetes eller cancer.

Hörselnedsättning har blivit ett globalt allvarligt hälsoproblem och olika företag och organisationer som Apple och Världshälsoorganisationen (WHO) undersöker detta hälsoproblem.

Hörselnedsättning förhindras av studier och WHO-kampanjer

Hörselnedsättning är ett hälsoproblem som särskilt drabbar unga människor. Utbredningen är stor, t.ex. har WHO fastställt att 1 av 2 ungdomar mellan 12 och 35 idag utsätts för skadliga volymer via mobiltelefoner, datorer etc. Som ett initiativ för att lösa detta problem har Apple startat studier för att avgöra vilka faktorer som påverkar vår hörselhälsa. Den nya Research-appen samlar in personlig information för att varna iPhone- och Apple Watch-användare om farorna med deras lyssningsbeteende.

Apple kommer att dela dessa insamlade data med WHO för att stödja Make Listening Safe, en WHO-informationskampanj för att främja hälsosäkert lyssnande bland unga människor. Samtidigt kommer denna studie att ge oss insikt i risken för alltför höga volymnivåer och hur de påverkar vårt dagliga liv.

Bullerexponering på offentliga platser

Ett av huvudmålen med WHO: s initiativ Make Listening Safe är att skapa lagstiftning för att kunna övervaka bullerexponering på offentliga platser. Barer, restauranger och hotell är några av de största bidragsgivarna till hörselnedsättning på grund av att de rekommenderade bullergränserna och lagkraven ofta överskrids.

Förutom alltför höga volymnivåer finns det också en annan anledning till att överdriven bullerexponering kan leda till långvarig hörselnedsättning: Dålig akustik. Kontinuerlig exponering för inomhusbuller kan få allvarliga konsekvenser. Varje år dör 10 000 européer till följd av ihållande buller

Utmärkt akustik ger bättre hörselhälsa och färre hörselnedsättningar

Så hur kan vi optimera akustiken i vår dagliga miljö?

För att minska konsekvenserna av okontrollerad, dålig akustik behöver vi material som absorberar och dämpar ljud och buller. Absorberande material stoppar efterklang. Ljudabsorberande material som stenull kan hjälpa till att kontrollera ljudtrycksnivåerna och det är råmaterialet i Rockfon undertaksskivor och väggabsorbenter. Det är ett effektivt sätt att uppnå optimal akustisk komfort och minskar också risken för buller och därmed hörselnedsättning avsevärt.