Cirkulär ekonomi i byggbranschen

4 February 2020

Återvinning av tillverkade varor är avgörande på grund av konstant befolkningstillväxt, minskande resurser och klimatförändringar.

Vulkanisk sten som vi tillverka stenull av. Stenull är ett naturlig material.

Byggbranschen kan spela en stor roll när det gäller att minimera de 1-2 miljarder ton avfall, eller en tredjedel av det totala globala avfallet som hamnar på deponi, och det tar vi på fullaste allvar. Nu, mer än någonsin, är det viktigt att företag och konsumenter återvinner tillverkade varor på grund av den ständiga befolkningsökningen och minskande resurser. Därför är det också viktigt att vara medveten om vad som händer med materialen efter att de returnerats till tillverkaren, eller var råvarorna ursprungligen kom ifrån.   

När man bedömer en produkts bidrag till den cirkulära ekonomin måste man bedöma flera aspekter:

 • Vad händer med själva produkten efter användning? Blir den återvunnen i ett öppet eller slutet kretslopp?
 • Vilka andra sekundära material kan återvinnas i tillverkningen av nya produkter? Är dessa material upcyclade eller downcyclade?
 • Är ytterligare primära råvaror att räkna som knappa resurser och hur effektiviseras dessa råvaror? 

I en cirkulär ekonomi är målet att produkter skall användas så länge som möjligt och återanvändas i största möjliga utsträckning när de är uttjänta. Rockfon erbjuder långvariga lösningar för byggnader - såsom akustiska undertak och väggabsorbenter.
 

Återvinning i ett slutet kretslopp av våra egna hållbara produkter

Den cirkulära ekonomin minskar vårt materialavtryck genom att vi återanvänder material på ett effektivt och lönsamt sätt. För att ha en resurseffektiv värld måste vi tillhandahålla de mest hållbara produkterna samtidigt som vi använder minst möjliga resurser.

 • Ingen av våra fabriker skickar stenullsavfall till deponier
 • Få en hållbar produkt med slutet kretslopp.
 • Stenull är ett helt återvinningsbart material

Mer än 159 000 ton stenull samlades in för återvinning under 2019 och materialet kan återvinnas om och om och om igen.

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Video

Återvinning av avfall från andra industrier

Eftersom vi på Rockfon producerar fler nya produkter än vi får tillbaka för återvinning i slutet kretslopp, behöver vi mer råvara. För detta återvinner vi material som annars skulle skickas till depon

Återvinning av avfall från andra industrier

En förståelse för de återvinningsalternativ som finns för sekundära material måste övervägas när man utvärderar en produkts hållbarhetsprofil.

 • Vi återvinner avfall från andra industrier och skapar värde istället för att skicka material till deponi.
 • Vi använder inga knappa resurser från andra industrier.
 • Vi bidrar till cirkulär ekonomi med långsiktig hållbarhet

Stenull är en naturligt förekommande, riklig resurs

Stenull är en riklig resurs och ett hållbart byggmaterial. Stenull upptäcktes på Hawaii i början av 1800-talet och är en naturlig biprodukt av vulkanaktivitet som smälts och sedan spinnas till naturliga fibrer. Idag förbättrar stenull människors arbetsplatser och välbefinnande på alla möjliga olika sätt.

 • Jorden skapar årligen 38 000 gånger mer stenmaterial än vad som används för att tillverka ROCKWOOL stenull.
 • Stenen används mycket effektivt av oss eftersom 1 m3 sten kan bli motsvarande 2200 m2 eller åtta tennisbanor undertaksskivor.

Rockfon är inte bara duktiga på akustik, utan vi är också duktiga på återvinning. Våra produkter är certifierade i högsta klassen av de bästa organisationerna när det kommer till säkerhet. Med tanke på att vi tillbringar mer än 90% av vår tid inomhus är detta viktiga egenskaper som vi kommer att fortsätta att fokusera på.
  

Låt Rockfons produkter bli ditt bidrag till den cirkulära ekonomin.