En cirkulär byggnadsekonomi

06 februari 2020

Återvinning av tillverkade varor blir allt viktigare på grund av den ständiga befolkningsökningen, minskade resurser och klimatförändringar.

RockWorld imagery, The big picture, rocks, stone, mountains

När man bedömer hur en produkt bidrar till den cirkulära ekonomin måste man bedöma flera aspekter.

1. Vad händer med själva produkten efter att den har använts? Återvinns den i ett slutet eller öppet kretslopp?

2. Vilka andra sekundära material kan återvinnas till produkten? Har de här materialen upcyclats eller downcyclats?

3. Finns det någon brist kopplad till användningen av ytterligare primära råmaterial och hur effektiv är användningen av dessa material?

1. Återvinning av våra egna hållbara produkter i ett slutet kretslopp

För att komma undan konsumtionsmetoden minskar den cirkulära ekonomin vårt materialfotavtryck genom att återanvända material på ett effektivt och lönsamt sätt. För att få en resurseffektiv värld måste vi tillhandahålla de mest hållbara produkterna samtidigt som vi använder så lite av våra resurser som möjligt.

  • Ingen av våra fabriker skickar stenullsavfall till soptippen för deponi.
  • Få en hållbar produkt med slutet kretslopp
  • Stenull är ett återanvändningsbart material som kan återvinnas till 100 %

130 000 ton stenull samlades upp för återvinning 2018.  Materialet försämras inte genom återvinning, rent faktiskt kan det återanvändas om och om igen ...

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Video

Återvinning av Rockfonprodukter i sluten cykel

För att komma bort från den nuvarande mer linjära förbrukningsmetoden minskar den cirkulära ekonomin vårt materialfotavtryck genom att återanvända material på ett effektivt och lönsamt sätt.

2. Upcycling av avfall från andra industrier

En fullständig förståelse för de olika alternativen i ett återvinningsflöde (sekundärt material) måste tas i beaktande när man bedömer en produkts hållbarhetsprofil.

  • Vi återanvänder avfall från andra industrier och skapar värde, och därmed förhindrar vi att de skickas till deponi. Vi använder avfallsmaterial
  • Vi tackar inte nej till resurser från andra industrier.
  • Vi bidrar i stor utsträckning till den cirkulära ekonomin.

3. Naturliga och själv-nyskapande primära resurser

Stenull är en rik resurs och ett hållbart byggnadsmaterial. Stenen som vi använder, som upptäcktes på Hawaii i början av nittonhundratalet, är en naturlig biprodukt från vulkanisk aktivitet som har smälts och sedan spunnits till naturliga fibrer.

  • Jorden producerar 38 000 gånger mer stenmaterial än vad som används för att tillverka ROCKWOOL stenull varje år.
  • Stenen används mycket effektivt av oss eftersom en kubikmeter sten kan motsvara 2.200 m2 eller åtta tennisbanor undertak.
video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon
Video

Upcycling av avfall från andra industrier

Eftersom vi på Rockfon tillverkar mer nya produkter än vi kan producera av eget återvunnet material, behöver vi mer råmaterial. Vi upcyclar avfall som annars skulle gått till deponi.