Fem frågor om akustik och bullerdämpning

17 mars 2020

I den här artikeln får du svar på några av de vanligaste frågorna om design för bra akustik och bullerdämpning av vår Global Acoustics Ambassador, Pascal van Dort.

buller och ljud påverkar vårt beteende

Ljud och buller kan påverka oss på ett positivt eller negativt sätt. Perfekt akustik kan göra oss mer uppmärksamma, produktiva och bidra till att vi får mer glädje av livet.

Ljud finns alltid runt oss och det kan diktera våra känslor och våra handlingar. Det påverkar vår andning, hjärtfrekvens och våra snilleblixtar. Kommer du ihåg vad du kände när du hörde väckarklockan i morse eller när du lyssnade på musik i bilen?

För att förstå akustiken i ett rum är det viktigt att veta hur ljudet förflyttar sig. Så tysta oljudet i ditt sinne, luta dig tillbaka, koppla av och upptäck hur du kan förbättra rummets akustiska prestanda.

Ljud —  hur förflyttar det sig i ett rum?

Ljudvågor är mekaniska vibrationer som överförs via ett medium, till exempel luft och vatten. De reflekteras, absorberas, överförs och diffunderar. Varför tror du det låter bättre när du sjunger i duschen än när du sjunger i sovrummet?

I badrummet har du antingen hårda eller jämna ytor som reflekterar ljudvågor. Å andra sidan finns det mycket mjuka material i sovrummet, till exempel sängen, som absorberar ljud.

På kontor finns alla typer av material, konstruktioner och ytor, till exempel väggar, nedpendlade undertak och golvbeläggningar som absorberar eller reflekterar ljudet.  Dessutom är skrivbord, skåp och växter bra på att diffundera ljud.

Titta dig omkring – hur låter ditt rum? Du kanske behöver förbättra rummets akustiska design. I så fall behöver du förstå vilken roll akustiken har innan du börjar.

1/1

Förstå skillnaden mellan ljud och buller – varför är det viktigt med akustik?

Låt oss börja med att definiera akustik: ”rummets kvalitet bestämmer hörbarheten och återgivningen av ljud i rummet”. Arkitektonisk (rum och byggnad) akustik kan ha stor inverkan på miljö, hälsa och glädje.

Dålig akustik på sjukhus ökar patienternas blodtryck och hjärtfrekvens[1] (Hagerman et al., 2005). Inom utbildningen ökar bra rumsakustik studenternas uppmärksamhet, prestation och förståelse och minskar utmattningen av lärarens röst[2] (Castro-Martínes J.A . et al., 2016). I en undersökning av Leesman-indexet anger 76% av kontorsanställda att buller är avgörande för arbetsplatsen, med en genomsnittlig tillfredsställelse på katastrofala 30%[3] (Leesman-index, 2019). Genom att skapa en arbetsmiljö med bra akustik och reducera distraherande ljudelement kan man observera ett antal fördelar på kontoret[4] (Sykes, D M., 2004):

 

  • 48% ökat fokus hos de anställda
  • 51% mindre distraktion hos de anställda
  • 10% färre fel gjordes
  • 27% lägre stressnivå

 

Även om vi alla påverkas av buller så får det ofta ganska låg uppmärksamhet. Genom att ta hänsyn till akustiken redan i inledningen av designprocessen kan vi minimera dålig akustik i inomhusmiljön. Låter perfekt, eller hur?

För högt eller lågt – vilken betydelse har bra akustik för ett rum?

Vi tänker mycket på hur ett rum ser ut, varför tänker vi inte lika mycket på dess akustik? 

Akustiken i ett rum beror på syftet med rummet och hur det används. En kyrka, som vanligtvis har lång efterklang, har enastående akustik för orgelspel. Ibland kan dock kyrkoherden känna att han eller hon inte blir tydligt förstådd under predikan. Efterklang och bakgrundsljud är båda saker som påverkar rummets akustik.

Bra akustik betyder att ljudet behåller sin skönhet och klarhet. Om en ventilationsenhet i klassrummet bullrar kraftigt kommer läraren att tycka att det är svårare att hålla lektionen.

Skillnaden är hårfin – hur påverkar akustiken ljudkvaliteten?

Har du hört ljudet av taktslagen i en orkester? Konserthallar utformas för att reflektioner, absorption och diffusion ska bidra till att framhäva musiken som orkestern spelar. Akustiken i ett rum kan markant höja ljudkvaliteten. Många akustiska parametrar bestämmer ett rums ljudkvalitet:                    

  • Efterklangstid (T30): efterklang (s.)
  • Tidig efterklang (EDT – Early Decay Time): första ljudreflektionerna (s.)
  • Klarhet (C80): uppfattad klarhet hos musiken (dB)
  • Talöverföringsindex (STI – Speech Transmission Index): talets tydlighet
  • Ljudstyrka (G): uppfattad ljudnivå (dB)

Lägg märke till de olika ljuden och hur de påverkar dig nästa gång du är i en hörsal, ett repetitionsutrymme, ett meditationsrum eller ett mediarum.

Vilka material kan användas för att absorbera ljud?

Tekniken för att förbättra ljudkvalitet har ändrats under de senaste årtiondena. Ljudabsorberande material kan delas in i tre kategorier: porösa, membran och resonatorer. Porösa, mjuka och lätta material, som exempelvis mineralull (stenull), naturliga fibrer eller skum används ofta för att absorbera ljud.

Absorptionsegenskaperna kan beskrivas med en viktad ljudabsorberingskoefficient (aw). Koefficienten kan anges i procent, där 0,01 (1%) är lägst och 1,00 är fullständig absorption (100%).

För att uppnå perfekt akustik och få människor att må bättre i en given omgivning kan man tillämpa och installera olika lösningar. Vi på Rockfon är experter på lösningar för dålig akustik. Med våra lösningar kan vi förvandla bullriga platser till komfortabla utrymmen för att hjälpa människor att trivas.

1/1

Referenser

[1] Hagerman, I., Rasmanis, G., Blomkvist, V., Ulrich, R., Eriksen, C. A., & Theorell, T. (2005). Influence of intensive coronary care acoustics on the quality of care and physiological state of patients. International Journal of Cardiology, 98(2), 267–270

[2] Castro-Martínez J.A., Chavarría Roa J., Parra Benítez A., González G. (2016). Effects of classroom-acoustic change on the attention level of university students. Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines. Interdisciplinaria, vol. 33, no. 2,

[3] Leesman Index (2019): The Workplace Experience Revolution Part 2, Second digital edition.

[4] Sykes, David M., PhD., 2004, “Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance in Open Areas”