Korrekt akustisk miljö förbättrar folks medvetenhet om buller

Saki Noguchi (Meiji University, Japan)
20 januari 2020

En japansk studie om akustisk miljö påpekar att akustik spelar en viktig roll i våra barns utveckling och hur akustik kan förbättra lärarnas medvetenhet om ljud och buller. Institutioner bör därför behandla bullerproblem som ett av sina huvudintressen samtidigt som de skapar hälsosamma inlärningsmiljöer.

Korrekt akustisk miljö förbättrar folks medvetenhet om buller

I barndomen, när mental och fysisk tillväxt är på topp, är det viktigt att skapa rätt inlärningsmiljö för att stödja de olika utvecklingsstadierna. För närvarande har japanska förskolor och dagis akustiska problem som buller och efterklang. I Japan finns det inga lagkrav för akustik på dagis eller i förskolor och därför är det ofta otillräcklig ljudabsorption och ljudisolering. Dessutom är ljudet från barn ofta högt eftersom de är livliga och fulla av energi. Samtidigt tror pedagoger och lärare ofta att barnens röster inte ska dämpas.

Därför tenderar ljudmiljön för barn att bli bullrig. I vissa länder finns det krav på akustisk reglering i förskolor som är lika med eller till och med bättre än kraven i grundskolorna. Särskilt Tyskland, som har liknande utmaningar i dagis som Japan, har hittat ett sätt att hantera bullerfrågor genom att förbättra både miljö- och socialförväntningar.

Ljudmiljön i tyska dagis Sedan 2004 anger standarden DIN 18041 samma ljudabsorptionsnivå i dagis som i grundskolorna. Dessutom kräver DIN 18041 från 2016 bättre akustisk prestanda för inkluderande undervisning. Detta är bara en standard och inte ett krav, men vi ser att den lett till att både ljudabsorption och ljudisolering nu används. Med anledning av barns röster och de resulterande bullerproblemen har ett rättsligt beslut fattats att "barns röster är inte buller." Detta beslut har gjort det möjligt att vidta rättsliga åtgärder och garanterar barn rätten att leka fritt.

Hur är då den faktiska ljudmiljön i tyska dagis, där den akustiska prestandan är korrekt och ljud från barn är tillåtet? I vår studie tenderar tyska barns röster att vara tystare än i Japan. Även med hög aktivitet var ljudnivån lägre och lugnare vid inomhuslek och aktivitet. Man fann också att rätt akustik också påverkade ljudtrycket genom att minska blandningen av ljud och det genererade ljudet var lägre. Dessutom blev förskollärare medvetna om ljudmiljön runt omkring sig.

Ljud och buller i tyska och japanska dagis

I Japan har lärarna en viss motvilja mot att acceptera barns röster som buller och därigenom kontrollera rösterna. Å andra sidan anser lärare i Tyskland att barn bör lära sig att hålla en lämplig ljudnivå utan att kompromissa med leken. Ljudmiljön har justerats så att den absorberar ljuden från barnen, man använder också exempel på lämpligt beteende och man har förbättrat akustiken. I klassrum har lärare föreslagit att man bör installera ljudabsorberande material i rum med lång efterklangstid och ekon. Det här är viktiga fall som inte ses i Japan.

Korrekt akustisk inomhusmiljö ökar människors medvetenhet I Tyskland är flera olika faktorer inblandade, såsom barns attityder, den pedagogiska filosofin och institutionernas funktioner. Vi tror dock att rätt akustisk miljö har en möjlighet att förbättra människors kunskap om ljud och akustik. När vi genomförde ett experiment i Japan och installerade ljudabsorberande material i klassrummen, hörde lärarna fler oönskade ljud i ett rum med bra akustik och att en dålig akustisk miljö hade negativa effekter på aktiviteterna. Därmed blev lärarna medvetna om vikten av god akustik. Vi tror att lärarnas kunskap och utbildning kommer att ge en bättre skolmiljö. I Japan kommer akustiska standarder för dagis att publiceras i år, där förhoppningen är att detta kommer att användas för att förbättra den akustiska prestandan i japanska skolor och öka lärarnas medvetenhet om den akustiska inomhusmiljön.