Akustiska undertak- och vägglösningar från Rockfon är nu Cradle to Cradle Certified®

26 februari 2021

Rockfon får Cradle to Cradle v3.1-certifiering på brons- och silvernivå för 90 % av de produkter som tillverkas i Europa.

På Rockfon strävar vi alltid efter att minskade utsläpp genom hela vår tillverknings- och leveranskedja, och vi utmanar oss själva för att skapa produkter som är smarta, vackra och hållbara. Våra akustiska lösningar är tillverkade av stenull, vilket gör dem cirkulära och helt återvinningsbara.

Vi drivs av vårt engagemang och vår filosofi att tillverka produkter som får positiva effekter på människa och planet, och vi har valt att certifiera våra akustiska lösningar inom ramen för Cradle to Cradle Certified-produktprogrammet.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute har skapat en av de mest omfattande standarderna för design och tillverkning av produkter med positiv inverkan i dag och i framtiden.

Hållbarhet är i fokus i vår forskning och utveckling, och vi är stolta över att vara en del av ROCKWOOL Gruppen som har förbundit sig att arbeta för bättre hållbarhet och att bidra till att bygga en bättre framtid genom att minska koldioxidutsläppen i verksamheten och värdekedjan i enlighet med vetenskapliga mål (Science-Based Targets, SBTi). Detta är inte bara viktigt för oss, det är också viktigt för våra kunder.

I maj 2020 påbörjade vi vår resa mot Cradle to Cradle-certifiering för 90 % av vårt sortiment med akustiklösningar. För att uppnå certifieringen har vi ingått ett nära samarbete med våra partner i leveranskedjan kring kritiska aspekter av våra produkter och vår verksamhet, inklusive materialhälsa, produktcirkularitet, skydd av ren luft och klimat, förvaltning av vatten och mark och social rättvisa.

“Som ett av de första företagen att utvärdera sina produkter i enlighet med pilotstandarden Cradle to Cradle Certified Version 4.0 över de flesta kategorier har ROCKWOOL Gruppen tagit en ledarroll när det gäller att visa upp vikten av omfattande vetenskapligt baserat ramverk i arbetet att redan idag driva på omvandlingen och innovationen av produkter som tillverkas för framtiden”, säger Dr Christina Raab, Vice President.

Besök vår Cradle to Cradle-webbsida för mer information.

Om Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle Products Innovation Institute har förbundit sig driva på den cirkulära ekonomin genom produkter som har en positiv inverkan på människa och planet. Genom Cradle to Cradle Certified®-produktprogrammet skapar institutet en global standard för produkter som är säkra, cirkulära och ansvarsfullt tillverkade.

Cradle to Cradle Certified används av framtidsfokuserade designers, varumärken, återförsäljare och tillverkare i hela värdekedjan i arbetet att förnya och optimera material och produkter i enlighet med världens mest avancerade vetenskapsbaserade åtgärder för materialhälsa, produktcirkularitet, skydd av ren luft och klimat, förvaltning av vatten och mark och social rättvisa.

Institutet driver också på den globala omställningen till en cirkulär ekonomi genom partnerskap och samarbetsinitiativ som förser företag, regeringar och andra intressenter med de tekniska ramverk och den kunskap som krävs för att förändra sättet som produkter utformas och tillverkas på.

För mer information, besök Cradle to Cradle Products Innovation Institute.