Skapa kontakt med naturen och designa för ökat välbefinnande med Rockfon® Lamella

Inspirerad av biofila designtrender kombinerar vår nya produkt Rockfon Lamella naturligt trä med kraftfulla ljudabsorberande egenskaper för att skapa hälsosamma och trivsamma utrymmen.

Rockfon Lamella i en kontorsmiljö

Rockfon Lamella i ljus ek i ett mötesrum

Med en eskalerande miljökris och uppkomsten av pandemiska sjukdomar får hållbarhet och välbefinnande enorm uppmärksamhet. Detta har utan tvekan drivit på tillväxten av grön arkitektur till nästa nivå, vilket påverkar utformningen av den byggda miljön och de material vi använder.

Den hållbara biofiliska designtrendens framväxt

Ett nytt koncept "biophilia" har sett ljuset inom grön arkitektur med fokus på hur den arkitektoniska biofila designen påverkar den fysiska och fysiologiska hälsan. Genom att implementera organiska och förnybara element som trä, vatten, naturligt ljus och växter kan biofil design förbättra hållbarheten och ge våra byggnader en känsla av välbefinnande.

Naturbaserad design, biofil design och allt som är kopplat till ett enkelt, grönt boende kommer att vara trendigt de kommande åren. Detta bygger på viljan att agera på de stora miljöutmaningar vi upplever och att respektera naturen som grunden för livet. Grön livsstil kräver en bättre balanserad relation med naturen omkring oss. Nu är det dags att börja ta ansvar, även inom designbranschen.

Christian Klinge

Innovationsdirektör hos Rockfon

Som många studier visat ger biofiliska element ett överflöd av fysiska och fysiologiska fördelar som bidrar till en mer produktiv och innovativ arbetsplats. Kopplingen mellan människa och natur stöder produktiviteten och fysiska resultat som lägre blodtryck, ökad komfort och färre sjukdomssymptom. De mentala fördelarna sträcker sig från ökad tillfredsställelse och motivation till förbättrad problemlösning och kreativitet(1).

Träets positiva inverkan på hälsa och välbefinnande

Produkter och lösningar gjorda av trä har visat sig ge flera hälsofördelar. Bortsett från det faktum att koldioxid som har absorberats från atmosfären av träd kapslas in när det trädet används som timmer, kan en miljö med fler trädetaljer och möbler stödja en god hälsa.

I en kontorsmiljö var förekomsten av trä på arbetsplatsen positivt kopplad till lägre frånvaro och högre tillfredsställelse på arbetet. I en studie var användningen av trä kopplat till sänkt blodtryck och puls, eftersom de anställda tyckte att arbetsplatsen var trevlig och kände sig i samklang med naturen. Medarbetarna rapporterade också om bättre koncentration, mer optimism, mindre stress och högre produktivitet när deras kontor inkluderade exponerat trä(2).

I vårdmiljöer har den stärkande egenskaper som förbättrar patientens återhämtning. Trä ger också en välkomnande touch till atmosfären. I klassrum som använder träinteriörer upplever eleverna mindre stress och bättre resultat. När eleverna ser det naturliga träet på nära håll varje dag, bidrar det till bättre emotionell intelligens och miljömedvetenhet(3).

Trä inte bara förbinder oss med naturen, utan det erbjuder också en estetisk, strukturell och miljömässig fördel. Den exponerade träytan ger naturlig värme och balanserar inredningen mot fukt och luftfuktighet(2). Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten fann att trägolv förbättrar luftkvaliteten inomhus och förhindrar att damm, mögel och allergener ansamlas jämfört med andra golvalternativ t.ex. mattor.

Kombinationen av naturliga element och akustiklösning: Rockfon® Lamella

Kombinera träets skönhet med Rockfons ljudabsorberande väggmoduler, gjorda av stenull. Rockfon Lamella skapar lugna interiörer med inspiration från naturen. Flera lamellstorlekar och träfaner kan kombineras på valfritt sätt – från varmt gyllene till svalt blond eller jordnära mörk – Rockfon Lamella ger dig full designfrihet med över 650 000 designkombinationsmöjligheter i en standard väggmodul. Från tysta zoner till läsrum kan detta produktsortiment erbjuda den perfekta atmosfären för moderna och flexibla utrymmen.

"Rockfon Lamella gör det möjligt för arkitekter och inredningsarkitekter att specificera helt skräddarsydda mönster i mycket små volymer, samtidigt som den levereras i tid och inom budget. Fram till nu har det varit i princip omöjligt att skapa unika designs för relativt små volymer - vilket har tvingat dig att föreskriva samma standardpaneler som används för bostadsmarknaden. Detta har inneburit material av låg kvalitet: MDF och polyester, och utan designfrihet. Rockfon Lamella förändrar allt det där - för första gången kan du komponera en unik design för olika utrymmen och projekt - med en leveransklar lösning," säger Edward Blake, Produktchef hos Rockfon.

Besök produktsidan för Rockfon® Lamella™ för att få veta mer