Avlastningsprofil: Galvaniserade profiler som placeras i undertaksskivans urfasning - reducerar nedböjning av undertaksskivorna

Avlastningsprofil

Galvaniserade profiler som placeras i undertaksskivans urfasning