Bärverk för nedpendlat undertak med Chicago Metallic Monolithic (snabb och enkel installation)

Chicago Metallic™ Monolithic

T35 bärverkssystem för Rockfon® Mono Acoustic undertaks- och gipsskivor