Bärverk för nedpendlat undertak med Chicago Metallic T15 Click 2790  (snabba och exakta installationer)

Chicago Metallic™ T15 Click 2790

15 mm bärverkssystem med bärprofiler och tvärprofiler