Bärverk för nedpendlat undertak med Chicago Metallic T24 Click 2890 (dolda, delvis dolda och synliga undertakslösningar)

Chicago Metallic™ T24 Click 2890

24 mm bärverkssystem med bärprofiler och tvärprofiler