Chicago Metallic T24 Click D2890 ECR Class D bärverk för nedpendlat undertak (korrosionsskyddsklass D)

Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D

T24 bärverkssystem med full höjd (38 mm) och extra korrosionsbeständigt ytskikt