Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

T24 universal bärprofil 75 mm hög med 38 mm tvärprofiler