Rockfon CleanSpace® Block

Rockfon CleanSpace Block är en akustikskiva med hög kvalitet. Den är utvecklad speciellt för användning i högriskområden med olika lufttryck där hög rengöringsbarhet krävs, som t.e.x. i renrum och laboratorier där det ställs höga hygienkrav.
Tillbaka

Färger

Vit

Färg:Vit
Färgkollektion:Vit
Ljusreflektion:74
Tillbaka

Ljudabsorption

Praktisk ljudabsorptionskoefficient (αp)
Kant Tjocklek Montagehöjd 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz Ljudabsorptionsklass αw NRC
A24 25mm 200mm 0,45 0,70 0,85 0,95 1,00 0,90 A 0,90 0,90

Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med ISO 354.
Ljudabsorptionsfaktorerna αp, αw och absorptionsklass är beräknade i enlighet med ISO 11654. Ljudabsorptionen för produkter som öar och bafflar anges som ekvivalent ljudabsorptionsarea (Aeq) uttryckt som m²/ stk.

Back
Sound curve

Andra produktegenskaper

Jämför
Reaktion vid brandpåverkan Reaktion vid brandpåverkan B-s1,d0
Reaktion vid brandpåverkan klassificeras enligt SS-EN 13501-1
Ljusreflektion och ljusdiffusion Ljusreflektion och ljusdiffusion 74%
Ljusreflektionsindex anges i % och mats enligt SS-EN ISO 7724-2.
Fuktmotstånd och formstabilitet Fuktmotstånd och formstabilitet Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
Rockfon undertaksskivor är formstabila och visar ingen synbar nedböjning vid upp till RF 100 %. Undertaksskivorna kan monteras vid alla temperaturer mellan 0-40°C. De kan installeras tidigt i byggprocessen (innan fönster är helt tätade monterats). Skivornas låga vikt och det faktum att de inte tar upp fukt minimerar det färdiga undertakets vikt.
Ytans hållbarhet Ytans hållbarhet Den högpresterande plastfolien på Rockfon CleanSpace Block ger produkten förbättrad hållbarhet och är dessutom helt vattenavvisande. Plastfolien innehåller DMAc (CAS 127-19-5) i en koncentration om ≥ 0,1% och <1 viktprocent.
Pa vissa av Rockfons produkter har ytan specialbehandlats for att battre att oka hallbarheten och att battre sta emot nedsmutsning.
Rengöring Rengöring Dammsugning, Fuktig trasa, Ångrengöring (två ggr /år), Skumtvätt med lågt tryck (12 ggr /år), Högtryckstvätt (månadsvis och gäller endast installation av A-kantsskivor): Maxtryck är 80 bar på minst 1 meters avstånd och vattenstrålen skall spridas 30 ° med ett max. vattenflöde på 360 l/h. Undertaksskivorna skall clipsas mot bärverket.., Kemiskt motstånd: Tester har utförts enligt ISO 2812-1 (“Bestämelse för tålighet mot vätskor del 1: Nedsänkning i andra väskor ä vatten”) och klassificering enligt VDI 2083 Del 17. Resultatet är klassificering “utmärkt” vid användning av följande rengörings- och desinfektionsmedel: - Formalin (37%)/formaldehyd - Ammoniak (25%) - Hydrogenperoxid (30%) - Svavelsyra (5%) - Fosforsyra (30%) - Peracetsyra (15%)/Peroxyeddikesyra - Saltsyra (5%) - Isopropanol (100%) - Natriumhydroxid (5%) - Natriumhypoklorit (15%)
Dammsugning: Ytan kan dammsugas med en mjuk borste.
Desinficering Desinficering - Resistent mot användning av väteperoxidånga, desinfektion utan påverkan på avluftningstiden.
- Tål och kommer inte att påverkas av UVC- och ozondesinficering
Renrum Renrum 2
Renrumsklassifikation mats enligt SS-EN ISO 14644-1.
Mikrobiologisk klass M1, NF S 90-351:2013
Lufttryck Lufttryck För användning i lokaler där det finns behov av olika lufttryck.
Ger när de används med tätningslist av neoprengummi på bärverket och
-HDC 2 clips för 25 mm skivor;
ett luftläckage på mindre än 0,5 m³/h/m²/Pa på ett tryckområde på 5 till 40 Pa.
Antalet HDC clips beror på skivornas-, och rummets storlek samt utformning.
För mer information kontakta Rockfon Teknisk support.
Back
Reaktion vid brandpåverkan klassificeras enligt SS-EN 13501-1
Back
Ljusreflektionsindex anges i % och mats enligt SS-EN ISO 7724-2.
Back
Rockfon undertaksskivor är formstabila och visar ingen synbar nedböjning vid upp till RF 100 %. Undertaksskivorna kan monteras vid alla temperaturer mellan 0-40°C. De kan installeras tidigt i byggprocessen (innan fönster är helt tätade monterats). Skivornas låga vikt och det faktum att de inte tar upp fukt minimerar det färdiga undertakets vikt.
Back
Pa vissa av Rockfons produkter har ytan specialbehandlats for att battre att oka hallbarheten och att battre sta emot nedsmutsning.
Back
Dammsugning: Ytan kan dammsugas med en mjuk borste.
Back
Back
Renrumsklassifikation mats enligt SS-EN ISO 14644-1.
Back
Back
Tillbaka

Sortiment

Kant Modulstorlek (mm) Tjocklek (mm) Vikt (Kg/m2) Minsta montagehöjd (mm) Rekommenderat montagesystem  
A24 1200 x 600 25 2,00 50 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

Rekommenderat montagesystem

Hygien Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ Undertakssystem med A-kantsskivor i ett 24 mm synligt bärverkssystem eller delvis dolt med E-kantsskivor

Ljudabsorption

αw 0,90
NRC 0,90
Ljudabsorptionsklass A

Detaljer

Minsta montagehöjd 50 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
A24 600 x 600 25 2,00 50 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

Rekommenderat montagesystem

Hygien Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ Undertakssystem med A-kantsskivor i ett 24 mm synligt bärverkssystem eller delvis dolt med E-kantsskivor

Ljudabsorption

αw 0,90
NRC 0,90
Ljudabsorptionsklass A

Detaljer

Minsta montagehöjd 50 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2

D = Minsta montagehöjd

Back

Rekommenderat montagesystem

Hygien Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ Undertakssystem med A-kantsskivor i ett 24 mm synligt bärverkssystem eller delvis dolt med E-kantsskivor

Ljudabsorption

Detaljer

Minsta montagehöjd 50 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst -

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Rekommenderat montagesystem

Hygien Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ Undertakssystem med A-kantsskivor i ett 24 mm synligt bärverkssystem eller delvis dolt med E-kantsskivor

Ljudabsorption

Detaljer

Minsta montagehöjd 50 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst -

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Tillbaka

Nerladdningar

documents

 

 

zip pdf
Rockfon® CleanSpace™ Block | BIM file
Rockfon® CleanSpace™ Block | BIM file

zip
Rockfon CleanSpace® Block | Produktdatablad
Rockfon CleanSpace® Block | Produktdatablad

pdf
DoP-RFN-0001-062-1 - Rockfon CleanSpace® Block
DoP-RFN-0001-062-1 - Rockfon CleanSpace® Block

pdf
icon
Rockfon® CleanSpace™
Rockfon® CleanSpace™

Designad för att överträffa hygienstandarder

pdf
Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Montageanvisning
Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Montageanvisning

pdf
pdf
icon
Rockfon® CleanSpace™
Rockfon® CleanSpace™

pdf
Tillbaka