Ljudabsorberande undertak (Klass A) i skolor med Rockfon Cosmos Gray undertaksplattor (stenull)

Rockfon® Cosmos™ Grå

Det är viktigt att välja rätt akustiklösning i olika industrimiljöer. Undertakslösningen Rockfon Cosmos har trots en låg vikt med mycket hög ljudabsorption och kan tack vare det användas i bullriga miljöer.
Beställ varuprov