Ljudisolerade ljudbarriärer med Rockfon Soundstop Barrier (minskar bulleröverföring mellan rum eller våningar)

Rockfon® Soundstop™

Detta är en speciallösning som används ovan undertaket för att förbättra ljudisoleringen mellan rum. Begränsad ljudöverföring betyder att konfidentialiteten för samtalen i rummet ökar. Rockfon Soundstop används i kombination med Rockfon dB produkter.