bucket_iconCreated with Sketch.
Ljudisolerade ljudbarriärer med Rockfon Soundstop Barrier (minskar bulleröverföring mellan rum eller våningar)

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Soundstop används för att förbättra ljudisoleringen mellan utrymmen