Flexibelt akustiskt baffelsystem idealiskt för fuktiga miljöer med Rockfon System Humitec Baffle (korrosionsskyddsklass D)

Rockfon® System Humitec Baffle™

Flexibel frihängande akustiklösning som är anpassad för krävande inomhusmiljöer och ytor som behöver frekvent rengöring