order-bucket
2500x1406-rockfon-system-humitec-baffel

Rockfon® System Humitec Baffle™

Flexibel frihängande akustiklösning som är anpassad för krävande inomhusmiljöer och ytor som behöver frekvent rengöring
rockfon