Ett dolt bärverk i ett stort rum med Rockfon System T24 X DLC undertakssystem (X-kant)

Rockfon® System T24 X DLC™

Elegant, obrutet uttryck