order-bucket

Slitstyrka

Med tanke på den stora investeringen som fastigheter innebär måste byggprodukter tillgodose användarnas långsiktiga behov och stabilisera byggnadens värde och livscykel.

Säkra din konstruktions framtid med slitstarka material

När du genomför en renovering eller nybyggnation finns många faktorer som måste beaktas. Det är viktigt att en byggnads material uppfyller projektets designkrav både nu och i framtiden.

Värde för pengarna

Byggnadsprodukterna måste tillgodose dina användares långsiktiga behov utan dyrt underhåll på grund av reparationer eller service, och de måste också skapa en sund inomhusmiljö. Behovet av sådan funktionalitet, pålitlighet och slitstyrka är avgörande för den produkt som väljs.   

Fastigheter innebär en stor investering, och många fastighetsutvecklare blir kritiska i materialvalet och konstruerar sina byggnader med totalkostnaden i åtanke. Utvecklarna är motiverade av att stabilisera fastighetens värde och förlänga byggnadens livscykel. Enligt ”Smart Market Report 2016” från DODGE Data & Analytics ger en investering i en byggnads långsiktiga behov avsevärda resultat som kan ge positiva effekter i flera skeden i en byggnads livscykel – det kan gälla uthyrning, omsättning av hyresgäster, driftskostnader eller fastighetsförsäljning.

Slitstarka byggnadsmaterial

Att välja slitstarka material är att bygga med totalkostnaden i åtanke. Detta hjälper oss att välja kvalitetsprodukter som inte ser slitna ut och som skyddar ett rums visuella uttryck och samtidigt bidrar till en mer hållbar framtid. ”The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten” Benjamin Franklin.

En långsiktig investering i en byggnads behov kan resultera i positiva effekter i flera skeden i en byggnads livscykel – det kan gälla uthyrning, omsättning av hyresgäster, driftskostnader eller fastighetsförsäljning.

Rekommenderade produkter

Våra akustiska lösningar är konstruerade för slitstyrka och enkel installation vilket ger fastighetsutvecklarna möjlighet att förverkliga sina visioner med ett undertak som är kostnadseffektivt för ägarna, som stärker användarnas produktivitet och som håller i längden. 

Andra produktfördelar

För att komma till rätta med starkt negativ miljöpåverkan kopplad till byggbranschen implementeras projekt och teknik, som upcycling, som syftar till att ta tillvara på spillmaterial så att det kan användas till produkter med kommersiellt värde.
Hållbarhet
rockfon