Designers tar hänsyn till hur visuell stimulering i ett rum kommer att påverka hjärnan för att väcka önskad respons. Detta är av yttersta vikt i miljöer där olika utrymmen har olika uppgifter och funktioner, för att undvika all slags förvirring som kan stressa användarna.

Bra exempel på rum med flera funktioner är inom utbildningssektorn. I Houtens i Nederländerna använde BBHD Arkitekter mycket färger i utformningen av stadens gymnasium, Houtens skola. Enligt arkitekt Ronald van Hek, ”färgerna som användes, även på undertaket, gjorde att skolans olika funktioner blev synliga. Material- och färgval var väldigt viktigt för det övergripande designkonceptet.” Van Hek och han team valde ljusa, vita Krios undertak i klassrummen och administrationsutrymmena och olika kulörer av Rockfon Color-all i de områden som hyser andra aktiviteter.

 

Utbildning

Houtens School

Kruisboog 1
3994 AE Houten
Holland

Material - och färgval var väldigt viktigt för det övergripande designkonceptet.

Ronald van Hek

Arkitekt, BBHD Arkitekter
1/8

Houtens School

Land:Nederländerna
Arkitekt:BBHD architect
Produkter:Rockfon Color-all®
Kant:A24
Modulstorlek:1200 x 600

Relaterade projekt