order-bucket

Houtens School

Färgskalor kan även användas för att indikera hur ytan är tänkt att användas. De kan användas för att skapa gränser och övergångar.

Designers tar hänsyn till hur visuell stimulering i ett rum kommer att påverka hjärnan för att väcka önskad respons. Detta är av yttersta vikt i miljöer där olika utrymmen har olika uppgifter och funktioner, för att undvika all slags förvirring som kan stressa användarna.

Bra exempel på rum med flera funktioner är inom utbildningssektorn. I Houtens i Nederländerna använde BBHD Arkitekter mycket färger i utformningen av stadens gymnasium, Houtens skola. Enligt arkitekt Ronald van Hek, ”färgerna som användes, även på undertaket, gjorde att skolans olika funktioner blev synliga. Material- och färgval var väldigt viktigt för det övergripande designkonceptet.” Van Hek och han team valde ljusa, vita Krios undertak i klassrummen och administrationsutrymmena och olika kulörer av Rockfon Color-all i de områden som hyser andra aktiviteter.

 

Utbildning

Houtens School

Kruisboog 1
3994 AE Houten
Holland

Material - och färgval var väldigt viktigt för det övergripande designkonceptet.

Ronald van Hek

Arkitekt, BBHD Arkitekter

Houtens School

Produkt i bilden:

Produkt i bilden:

Produkt i bilden:

Produkt i bilden:

Produkt i bilden:

Produkt i bilden:

Produkt i bilden:

Produkt i bilden:

Houtens School

Land:Holland
Arkitekt:BBHD architect
Kant:A24, E24
Modulstorlek:1200 x 600
rockfon