ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Nettonegativ klimatpåverkan med en andel om 100:1

ROCKWOOL stenullsisolering har nettonegativa koldioxidutsläpp och sparar 100 gånger mer energi än vad som förbrukas under dess produktion och de CO2 som släpps ut. Våra andra stenullsprodukter bidrar till hållbart modernt leverne när det gäller vattenhantering, ljudisolering och odlingslösningar för grönsaker. Stenull är cirkulär av naturen och kan återvinnas oändligt många gånger utan att prestandan försämras. Men det kräver energi att spara energi och vi har åtagit oss att göra mer.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Ett steg längre med energibesparingar med SBTi

ROCKWOOL har skrivit på för Science Based Targets initiative (SBTi) och har åtagit sig att följa en verifierad och godkänd plan för ambitiös minskning av växthusgasutsläppen med en tredjedel inom 15 år med 2019 som utgångspunkt. Detta inkluderar en minskning av våra fabrikers totala utsläpp med 38 procent och icke fabriksrelaterade totala utsläpp av växthusgaser med 20 procent. SBTi är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature (WWF), och har skapats för att driva ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att mobilisera företag att sätta upp vetenskapligt baserade minskningsmål.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Spara energi, minska utsläppen

Enligt Parisavtalet ska 42 procent av minskningen av koldioxidutsläppen komma från energieffektivitet. Under flera decennier har ROCKWOOL varit främst inom energieffektivitet i våra fabriker och detta fortsätter att vara vårt viktigaste fokus. Vi tror trots allt att den bästa typen av energiminskning är sparad energi.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Investera i innovation

Minskning av våra fabrikers direkta utsläpp är ett vårt viktigaste fokus när det gäller vår tekniska innovation.  Det är därför vi har utvecklat banbrytande storskalig elektrisk smältteknik som är lämplig för länder där elproduktionen redan har låga koldioxidutsläpp. I Norge har vi valt vår fabrik i Moss som pilotprojekt för industrins största elektriska smältanläggning. Detta kommer att minska Moss-fabrikens koldioxidutsläpp med 80 procent.

Under flera år har ROCKWOOL även gjort omfattande investeringar i utveckling av bränsleflexibel smältteknik. Nu kan vi dra nytta av fördelarna, i takt med att tekniken gör det möjligt för oss att övergå till mindre koldioxidintensiva bränslen. Våra två danska fabriker är perfekta exempel på detta. Övergången till naturgas 2002 och till biogas 2023 innebär att vi kan minska våra totala koldioxidutsläpp i Danmark med 70 procent redan 2021.

2021 kommer vi även att konvertera en av våra fabriker i Polen till naturgas och driften på vår nyaste anläggning som är under uppförande i USA kommer att starta upp med naturgas i stället för kol. Detta är bara den spännande starten. I takt med att vi lär oss och fortsätter utveckla dessa nya tekniker planerar vi att konvertera ytterligare fabriker under de kommande åren.

Cirkularitet hugget i sten

Stenens naturliga cirkularitet innebär att det är möjligt att helt återvinna den oändligt många gånger utan att förlora prestanda. Vi kommer att öka våra ansträngningar att samla in och återanvända använd stenull, med ett mål att återvinna 100 procent och att göra det om och om igen. För stenull är slutet bara början.

Tittade du på videon?

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Vill du veta mer?