Vi tar tillbaka överbliven stenull och återvinner den till nya produkter

Stenull har unika egenskaper. Den behåller samma höga kvalitet och prestanda oavsett hur många gånger den återvinns och smälts ner för att bli till nya produkter. Genom att ta tillbaka undertaksskivor av stenull från byggarbetsplatser utnyttjas dessa egenskaper på ett sätt som bidrar till konkreta skillnader för miljön. 

Byggbranschen får allt strängare krav på avfallshantering och därför finns stor efterfrågan på cirkulära lösningar. Genom Rockcycle, vårt återvinningsprogram, möter vi marknaden genom att hjälpa entreprenörer att returnera stenullsspill och uttjänta stenullsprodukter. 

Genom att återvinna stenullsprodukter med Rockcycle hjälper du oss att bidra till en bättre miljö eftersom det minskar deponimängerna och den primära råvaruförbrukningen. Det bidrar dessutom med poäng inom flera hållbarhetscertifieringssystem som t.ex. WELL, LEED och BREEAM.

Återvunnen stenull
0

68.000 ton använd stenull samlades in från kunder för återvinning under 2022.

Återvunnet innehåll
0

Våra produkter innehåller upp till 64 % återvunnet innehåll och varje undertaksskiva innehåller minst 29 % återvunnet innehåll bl.a. återvunnen stenull.

1/1

Mer information

Kvalitetskrav. Endast stenull från ROCKWOOL eller Rockfon. Materialet behöver inte hållas helt torrt och rent, men ska sorteras separat och följa våra specifikationer*

Sortering av produkter. All ROCKWOOL och Rockfon stenull kan samlas i samma kärl/container. Oavsett om det är undertak, takisolering, byggisolering eller teknisk isolering.

Kostnad. Varje återvinningsföretag har egna prisspecifikationer, anges vid intresse. Exakta priser avtalas med aktuellt återvinningsföretag.

Geografi. Vi erbjuder ROCKWOOL och Rockfon återvinningsprogram i Region Stockholm och söderut.

Kvantitetskrav. Återvinningsprogrammet riktar sig främst till stora och medelstora byggprojekt, men vi har inte satt någon minimgräns för att ta emot material utan gör bedömingar utifrån varje projekt. Våra avtalspartners prioriteras.

Återvinningsföretag. ROCKWOOL har flera partners och det är de som erbjuder en lösning och skickar offert. De säkerställer att logistiken och insamlingen på byggarbetsplatsen sker så effektivt som möjligt och de ansvarar för transporten till ROCKWOOL-fabrik. 

Kontakt. Vill du som återvinningsföretag eller entreprenör kontakta våra partners direkt går det bra.

Läs mer om vårt återvinningsprogram på rockwool.se/atervinning