Återvinning och återanvändning på byggplatser

Byggsektorn står för 1/3 av allt globalt avfall och mycket av det hamnar på deponiplatser och soptippar.

Av den anledningen är det viktigt att vi ökar mängden återvunnet material i produktionen av nya byggmaterial, samtidigt som det minskar mängden avfall. Detta i sin tur minskar påverkan på vår miljö.

Genom att återvinna byggmaterial och genom att använda Rockfons återvinningssystem bidrar du till en bättre miljö eftersom det minskar mängden avfall och den primära råvaruförbrukningen. Det bidrar dessutom med poäng inom en hel del hållbarhetscertifieringssystem som t.ex. DGNB, LEED och BREEAM.

Hållbart råmaterial
0

Jorden producerar 38.000 gånger mer basalt varje år än ROCKWOOL använder i sin tillverkning av stenullsprodukter.

Återvunnet råmaterial
0

Våra stenullsprodukter består av upp till 50% återvunnet material

Med vårt återvinningssystem investerar vi tillsammans i en bättre och hållbar framtid för kommande generationer.

Magdalini Psarra

Sustainability Manager, Rockfon
Video thumbnail 7sos landing pages

Mer information

Kvalitetskrav. Endast stenull från ROCKWOOL eller Rockfon. Materialet behöver inte hållas helt torrt och rent, men ska sorteras separat och följa våra specifikationer*

Sortering av produkter. All ROCKWOOL och Rockfon stenull kan samlas i samma kärl/container. Oavsett om det är undertak, takisolering, byggisolering eller teknisk isolering.

Kostnad. Varje återvinningsföretag har egna prisspecifikationer, anges vid intresse. Exakta priser avtalas med aktuellt återvinningsföretag.

Geografi. Vi erbjuder ROCKWOOL och Rockfon återvinningsprogram i Region Stockholm och söderut.

Kvantitetskrav. Återvinningsprogrammet riktar sig främst till stora och medelstora byggprojekt, men vi har inte satt någon minimgräns för att ta emot material utan gör bedömingar utifrån varje projekt. Våra avtalspartners prioriteras.

Återvinningsföretag. Samarbete sker i dagsläget med Ragn-Sells, Stena Recycling och Suez.

Kontakta ROCKWOOL eller Rockfon. Vi presenterar gärna vårt återvinningsprogram närmare om ni vill.

Läs mer om vårt återvinningsprogram på rockwool.se/atervinning