Rockfon blir grönare

15 October 2020

Genom vårt fortsatta fokus på att bli grönare, genom energieffektivitet av den återstående elen vi förbrukar har vi på ett framgångsrikt sätt förbättrat miljöprofilen för våra akustiska undertak med mer än 10%.

Grönare städer med grönare byggnader. Rockfon blir grönare

Under senare år har det blivit allt tydligare vilken stor påverkan klimatförändringarna har på våra liv och vad det kommer att betyda för kommande generationer. Eftersom vi är medvetna om det inser vi att vi spelar en roll och bär ett ansvar för att övergå till mer hållbara metoder och processer.

Vi, som en del av ROCKWOOL Gruppen kommer kontinuerligt att påskynda vårt arbete med avkolning, vilket bidrar till att nå våra ambitiösa mål - minskat koldioxidavtryck i alla våra fabriker med 20% fram till 2030, samtidigt som vi ökar vår energieffektivitet.

Vår dokumenterade prestanda

Ladda ner vår hållbarhetsrapport och läs mer om hur vi arbetar för att nå våra ambitiösa mål

Om du vill veta mer om innehållet i Rockfons produkter finns det redovisat i vår miljövarudeklaration (EPD). Du hittar den på vår här eller på lokala databaser som EPD Norge, IBU och UL.

En miljövarudeklaration (EPD) är ett tekniskt dokument som verifieras av en tredje part som ger dig pålitlig och viktig information relaterad till våra produkter. Den mäter våra produkters påverkan efter olika miljö-, resurs- och avfallskriterier.

Vår EPD täcker hela vårt produktsortiment med produktens skalningsformel. Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta teknisk support som kan hjälpa dig med alla frågor.

Stora förbättringar

I år är vi glada och stolta eftersom vi inte bara lyckats uppdatera vår miljövarudeklaration (EPD) utan vi har också lyckats minska vår miljöpåverkan. Du kommer att upptäcka att vi har förbättrat miljöprofilen för våra akustiska lösningar med mer än 10%, vilket är dokumenterat i vår miljövarudeklaration (EPD). Vi har lyckats med detta genom att fokusera på energieffektivitet och att den återstående delen av elen vi konsumerara blivit grönare.

Vi övervakar kontinuerligt vår miljöprestanda och vi försöker alltid sätta våra hållbarhetsambitioner högre, så håll ögonen öppna för nästa steg!

Hur man fattar hållbara beslut med LCA och EPD

Vill du veta mer om hur du fattar hållbara beslut med hjälp av livscykelanalyser och miljövarudeklarationer? Titta på den här korta videon för att få en överblick över de viktigaste områdena att tänka på när du arbetar med ditt nästa projekt.

Se video

Sustainability, Building, City, Green