Akustisk design förvandlar klassrum

3 september 2019

För att förbättra akustiken i skolan används ljudabsorbenter för innertak och vägg. Undgå stressade lärare och öka elevernas inlärning med akustiska undertak och väggabsorbenter från Rockfon.

Kalvebod fælled school, Copenhagen

Skapa optimal akustik i klassrummet

Bullriga klassrum kan i hög grad påverka en elevs förmåga att lära sig. Därför är det viktigt att skapa en bra akustisk arbetsmiljö i skolan med korta efterklangstider så att eleverna kan njuta av sin utbildning på bästa möjliga sätt.

Buller skapar stress

För mycket buller i klassrummen påverkar elevernas hälsa, hur de tänker och deras övergripande akademiska prestationer. En forskargrupp i Frankrike fann att för varje 10 dB ökning av ljudnivån fick 8- till 9-åringar 5,5 poäng lägre på standardiserade nationella tester.

Dessutom har det dokumenterats att buller är högst bland barn, samtidigt som de också är den grupp som är mest mottaglig för effekterna av buller eftersom det avbryter deras inlärningsprocess. Jämfört med vuxna kämpar barn redan med komplex lyssning eftersom de fortfarande utvecklar sina språkkunskaper. Exponering för ljudkontaminerade utrymmen kan försämra barnets tal, lyssnings- och läsförmåga, deras koncentration och minne.

Kort efterklangstid gör rumsakustiken bättre

Lyckligtvis görs ansträngningar för att förbättra inlärningsmiljöer, t.ex. genom att rekommendera en maximal efterklangstid i klassrummet. Men inte alla europeiska länder har ställt samma krav. Den kortaste efterklangstiden, 0,4, finns i Norge. De har också angett ett minsta talöverföringsindex (STI) på 0,75, vilket ökar begripligheten av en mening med upp till 96%. Andra länder tar efter det goda exemplet, men det är fortfarande en lång väg att gå.

Använd ljudabsorbenter på väggarna

Hur kan jag förbättra de bullriga klassrummen och hur skapar man en bekväm inomhusmiljö? Att använda rätt byggmaterial är det första steget. Stenull, kärnmaterialet som används i våra akustiska undertak och väggabsorbenter, är till sin natur mycket ljudabsorberande och förbättrar den akustiska komforten markant. Ta t.ex. en robust Rockfon VertiQ-lösning. Dessa akustiska väggpaneler är mycket robusta, slagtåliga och förbättrar akustiken avsevärt. Ett produktval som ofta används i skolor.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa en attraktiv och akustiskt behaglig skolmiljö?
Kontakta oss för mer information och inspiration