Hur kan hållbara material öka byggnadens livslängd?

1 januari 1
0

Hade lägre driftskostnader

0

Fick ett högre pris vid försäljning

0

Erhöll högre hyresintäkter

LE34 Finlandsgade

Med Rockfon Blanka® akustisk undertakslösning har mängden dagsljus förbättrats, vilket leder till en hälsosammare inomhusmiljö i kontoren hos LE34.

DK-LE34 Finlandsgade,Denmark,Aarhus,ca. 700 m²,Vision Architect - Morten Loven,Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S,Svend Christensen,ROCKFON Blanka,Z-edge,1200x600x20,white

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka® akustiska undertaksskivor har tagits fram för att skapa en bekväm och synligt ljusare inomhusmiljö, samtidigt som de bidrar till energibesparingar.

Blanka product landing page, Pandora office, Denmark, white gradient