Renovera kontor - från mörkt till ljust

Det danska lantmäteriföretaget LE34 har sedan 1900 spelat en viktigt roll i utvecklingen av Danmark. I januari 2016 beslutade sig företaget för att flytta till Katrinebjergdistriktet i Århus – Danmarks berömda ”IT-stad” – som är full av framtidsinriktade tekniska företag. Tyvärr var byggnaden som LE34 flyttade in i mycket gammal och mörk.

”Det är alltid intressant att arbeta med en så gammal byggnad”, säger Morten Lovén, arkitekt och konstruktionschef för Vision Arkitekter, som är företaget som designade, konstruerade, hanterade och ledde renoveringsprojektet. ”Man måste försöka att skapa den bästa möjliga interiördesignen som passar inom de befintliga parametrarna.”

Använda rätt undertak för att få mer ljus

LE34 ville ha en ljus modern interiör. Det man hade var ett mörkt och deprimerande kvarter från 1980-talet. Huvudkällan för naturligt ljus var en stor glasfasad på byggnadens framsida och några medelstora fönster längs med de yttre väggarna, som av konstruktionsskäl inte gick att göra större. ”Vi var tvungna att arbeta inom de givna ramarna och med en given fasad”, säger Lovén, ” så det var viktigt att ljuset projicerades så långt in i byggnaden som möjligt.”
Ställd inför den här utmaningen sökte Lovén efter ett sätt att avhjälpa byggnadens dåliga ljusinsläpp. Han valde Rockfon Blanka®. Tack vare dess enastående ljusreflektionsegenskaper sprider och förstärker Rockfon Blanka akustiska undertaksskivor ljuset som kommer in genom fasaden och fönstren och förvandlar hela utrymmet från trist till härlig.

Ett flexibelt ramverk för renovering av alla kontor

Den andra stora utmaningen var att designa om den befintliga planlösningen för att utnyttja ljuset och utrymmet på bästa sätt, men det krävde ett undertak som kunde anpassas efter olika användningsområden. Lovén placerade det gemensamma sociala utrymmet i mitten, med öppen planlösning som strålade utåt och löpte längs byggnadens ytterkant. Detta skulle ge arbetsplatserna mesta möjliga naturligt ljus, men det krävde en smart undertaksdesign. ”Vi måste hitta bästa möjliga undertakslösning och integrera vissa installationer i och runt interiören”, säger Lovén. Rockfon Blanka® klarade utmaningen. Det är inte bara ett standardsystem som är lätt att integrera med andra system, till exempel belysning, dess höga värden när det gäller ljusreflektion och ljusdiffusion sprider ljuset genom byggnaden och uppfyller visionen av en rymlig och luftig interiör. Undertakskivornas unika design har även ett slätt, vitt, strömlinjeformat utseende som drar blickarna till sig och skapar illusionen av ett större och ljusare utrymme.

LE34

Katrinebjergvej 91
8200 Århus
Danmark

DK-LE34 Finlandsgade,Denmark,Aarhus,ca. 700 m²,Vision Architect - Morten Loven,Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S,Svend Christensen,ROCKFON Blanka,Z-edge,1200x600x20,white

Offices of LE34

Rockfon Blanka® acoustic ceilings amplify the amount of daylight drawn into a space, creating a brighter, healthier and more comfortable indoor climate for LE34

LE34

Land:Århus, Danmark
Arkitekt:Vision Arkitekt – Morten Loven
Fotograf:Svend Christensen
Produkter:Rockfon Blanka®
Kant:Z
Modulstorlek:1200 x 600

Relaterade fallstudier