Rockfon bidrar till hållbart byggande med 100% återvinning av spill

8 januari 2020

I en skakig värld är det viktigt att byggbranchen tar några rejäla kliv framåt för att ta sin del av miljöansvaret. När Skanska, tillsammans med arkitektkontoret Tengbom, planerade kontorsbyggnaden Solna United fokuserade man på trivsel och mänskliga möten, men ska man lyckas med det måste det dessutom vara schyst - inifrån och ut. Hos Skanska lade man därför ribban högt, satsade på högst 2 % deponi och valde undertakslösningar av stenull från Rockfon, som är en undertaksleverantör som satsar på att återvinna spill från byggplatser till 100 %.

Hos Skanska blir miljöaspekten allt viktigare vid upphandlingar och där valde man som de första i

Hos Skanska blir miljöaspekten allt viktigare vid upphandlingar och därför valde man Rockfons undertakslösningar som kan återvinnas till 100%.

Sanningen om att det är det inre som är det enda som räknas stämmer inte helt när det gäller byggbranschen. I takt med tiden blir transparensen allt viktigare - både när det gäller val av material, men även hanteringen av dessa. Om byggbranschen vill tvätta bort stämpeln som en av de största miljöbovarna duger det inte längre med halvmesyrer. Detta har man tagit fasta på hos Rockfon men även hos byggjätten Skanska där miljöaspekten blir allt viktigare vid upphandlingar varför man valde Rockfons undertakslösningar som kan återvinnas till 100 %.

Zsofia Böör, produktionsingenjör och returansvarig hos Skanska bekräftar:
- Självklart vill vi ta vårt ansvar och hållbarheten är avgörande när vi gör våra upphandlingar. Skanska jobbar ständigt med att ställa om för att kunna bygga mot framtiden och nå upp till FN:s klimatmål, med fokus på nr. 11 som heter ”Hållbara städer och samhällen”, och Rockfon levde upp till våra höga krav.

Det inre och det yttre hänger ihop

Egentligen är det ganska enkelt: ska människor trivas så måste det skapas balans. Hos Skanska har man just skickat in ansökningen för att få den gröna certifieringen LEED Platinum, men fokus på miljön betyder inte att man slarvar med detaljerna i inomhusmiljön - tvärtom.

Zsofia Böör berättar:

- Vi har under många år arbetat för grönt byggande men i hållbarhetstänket ingår även social hållbarhet - människor har rätt att må bra på sin arbetsplats och god akustik och ett bra inomhusklimat är absolut viktigt.

Vikten av att fatta läget

Hos Rockfon råder det ingen tvekan om att det är dags att fatta viktiga beslut som sätter miljön i högsätet. Key Account Manager, Peter Fritzon ser en bransch som håller på att vakna upp:

- Det märks tydligt inom byggbranschen att man håller på att vakna upp och förstår att man måste arbeta hårt för att gå framtiden till mötes. För oss är det viktigt med rena linjer och tydlighet och när vi tog det här beslutet om att återvinna stenullen från våra undertakslösningar skulle det - bokstavligt talat - vara till 100 %. ROCKWOOL / Rockfon och Ragnsells har ett avtal om att man fyller containrar eller sk. Big bags med spillet från våra undertakslösningar, transporterar dem till vår fabrik där de sedan återvinns till nya undertaksplattor. Så kallad closed loop produktion. Vi är helt inställda på att göra vad vi kan för att dra vårt strå till stacken och vi arbetar så hårt vi kan för att nå FN:s klimatmål.

Skanska jobbar ständigt med att ställa om för att kunna bygga mot framtiden och nå upp till FN:s klimatmål, med fokus på nr. 11 som heter ”Hållbara städer och samhällen”, och Rockfon levde upp till våra höga krav.

Zsofia Böör

Produktionsingenjör och returansvarig, Skanska

Relaterede artikler