Vad är buller och hur reducerar man det

7 januari 2020

2020 är ljudets år. Ljud spelar en viktig roll i våra liv. Men vi lever i en tid då städerna blir allt tätare vilket medför högre bullernivåer.

bullret ökar i större städer

Bo i bullriga städer  

Låt oss först ta oss an utmaningen att ta reda på var det kommer från och vilken påverkan det har. Om du bor i en stor stad är det inte ovanligt att regelbundet utsättas för ljud som är högre än 80 dB. Under dagtid kan ljudnivån i Mumbai och London i genomsnitt komma upp på 105 dB medan den i Tokyo och Chicago lätt uppnår 95 dB.  En undersökning som gjordes bland invånare i EU visade att 80 % av de svarande, ungefär 400 miljoner människor, ansåg att bullret påverkar deras hälsa, i mindre eller större grad (WHO,2018). Trafik, allmänna kommunikationer, arbetsplatser, maskiner, hög musik och elektroniska enheter kan avsevärt påverka människors välmående.

Buller är rent faktiskt orsaken till flera hälsoproblem, som exempelvis stress, ångest och nedsatt hörsel. Särskilt stress kan leda till högt blodtryck och öka risken för hjärtsjukdomar. När man bor i städer och ständigt omges av buller påverkar det vårt sociala beteende med konsekvenser som social isolering och negativa känslor som ilska och frustration. Av alla dessa orsaker är det viktigt att vara medveten om bullerpåverkan och vidta åtgärder för en korrekt ljudreducering.

När ljud blir buller

För att motverka buller är det viktigt att man är medveten om de olika ljudnivåerna som kan skada vår hälsa och förmåga att koncentrera oss på arbetet. Utöver ljudnivåer uttryckt i decibel måste man ta hänsyn till hur länge och ofta man utsätts för bullret. Det innebär att ett ljud som först inte upplevs vara för högt ändå kan påverka vår mentala och fysiska hälsa efter en viss tid.

Vilka är de farliga decibelnivåerna i din vardag? Först av allt måste man ta i beaktande att vissa studier har identifierat att buller över 80 dB kan leda till aggressivt beteende och att 140 dB är det inledande steget för fysiskt plåga. En ambulanssiren är till exempel på 120 dB medan en leksaksballong som smäller är på 154 dB. Väckarklockor, stadstrafik och hårtorkar anses vara lagom höga ljud med ett genomsnitt på 90 dB.

1/1

Hur reducerar vi bullret?

Ibland är det inte möjligt att helt avlägsna alla bullerkällor. Akustiklösningar med ljudisolerande eller ljudabsorberande egenskaper är därför det bästa sättet att reducera och reglera oönskade ljud. Den brittiska hälso- och säkerhetsmyndigheten rekommenderar, bland annat, att inkludera bullerreducerande element vid planeringen av byggnader och inte placera bullriga maskiner i vissa områden. Genom att välja ljudisolerade undertak, till exempel akustiska undertakslösningar från Rockfon för att minska ljudnivåerna kan avsevärt

  • förbättra människornas välbefinnande
  • öka produktiviteten på arbetet
  • förbättra inlärningen i skolan
  • minska återhämtningstiden vid sjukhusvistelse

Vi på Rockfon anser att bra akustik går hand i hand med hållbara produkter och unika designer. Genom att reducera buller får man bättre välbefinnande i flera nivåer. Den höga kvaliteten på materialen i våra akustiska lösningar och expertisen hos våra medarbetare säkerställer en komfortabel miljö för människor där de kan skapa, fokusera, vila, bli friska och nå framgångar.

Källa: PUBLIC SILENCE av Arkitekten Van Mourik 

 

Relaterat innehåll