Rockfon® CleanSpace™ - för utrymmen med höga hygienkrav.

1 januari 1

Med en unik balans mellan bra akustik, rengöringsförmåga och motståndskraft mot fukt och bakterier kan Rockfon CleanSpace-serien hjälpa dig att upprätthålla en säker och steril miljö.

Hygieniska utrymmen är ett måste

En byggnads material spelar en viktig roll för att begränsa spridningen av bakterier och infektioner. Med en ökad medvetenhet om hygien och sanitet under de senaste åren kommer människor att känna sig mer bekväma i inomhusmiljöer som är utformade med användarens hälsa och välbefinnande i åtanke. Därför är det nu viktigare än någonsin att noggrant överväga de material som används i den byggda miljön med tanke på spridning av baketerier, hygien och hållbarhet.

Bra akustik är viktigt

Vi utsätts ständigt för mycket störande ljud och buller i inomhusmiljöer. Vardagsaktiviteter som samtal, bakgrundsmusik, telefoner och andra vardagliga ljud skadar inte bara vår hälsa och välbefinnande utan gör det dessutom svårt att koncentrera sig. Enligt en växande mängd studier som avslöjar de skadliga effekterna av buller, är det viktigt att vi reagerar.

Material är en viktig del av lösningen för olika ljudproblematik, eftersom olika ytskikt reflekterar olika mycket ljudvågor tillbaka in i rummet, vilket kan skapa en bullrig inomhusmiljö. Ljudabsorberande material, kan dämpa de omgivande ljudnivåerna, medan ljudisolerande material kan hindra buller från att överföras från ett rum till ett annat. Genom att integrera akustiska produkter i inredningen kan du skapa bekväma och säkra utrymmen och säkra utrymmen som har förmågan att påverka allt från människors prestationer i skolor och kontor till hur de läker och återhämtar sig inom vård och omsorg. Läs mer om ljudabsorption och ljudisolering.

Både rent och tyst

När du ska designa en inomhusmiljö där frekvent rengöring krävs och höga hygienkrav är satta, erbjuder våra Rockfon CleanSpace ljudabsorberande undertaksskivor den ultimata lösningen som upprätthåller högsta renhetsnivå. Alla CleanSpace akustikprodukter är utvecklade med en unik balans mellan bra akustik, hög rengöringsförmåga och motståndskraft mot fukt och bakterier. Detta bidrar till att säkerställa att krav på hälso- och säkerhetsstandarder uppfylls. Sortimentet omfattar fyra akustiska undertaksprodukter som alla lämpar sig för miljöer med en rad olika hygienkrav. På så sätt kan du hitta precis rätt lösning för dina behov.

Med CleanSpace ville vi skapa en serie enkla akustiska undertaksskivor som designats för hygieniska miljöer och med enkla menar vi inte mindre avancerade, utan enkla att förstå för kunderna. Det finns så många undertaksskivor som går att rengöra och det kan vara svårt att avgöra vilka produkter som uppfyller de olika krav som ställs på rengöringsförmågan. Genom lanseringen av vårt CleanSpace-sortiment strävar vi efter att göra det enkelt för våra kunder att förstå vilket undertak de ska välja utifrån vilken rengöringsmetod som krävs i varje enskilt hygienutrymme. Covid-19-pandemin har också medfört ett ökat behov av sanitet i olika utrymmen och därför har vi valt att testa undertaksskivorna för många olika typer av desinfektionsmetoder – som UVC och ozon.

Megan Thorn

Produktchef