Multifunktion i fokus: Hur skapar man ett flexibelt kontorsutrymme?

9 januari 2023

Öppna och flexibla arbetsytor främjar kreativitet, uppfinningsrikedom och personlig frihet. I den här artikeln diskuterar vi denna framväxande trend, fördelarna och hur man uppnår detta med hjälp av Rockfon® Hub.

Rockfon Hub

Rockfon® Hub med undertaksskivor Rockfon Color-all® i kulör "Fresh"

Varför behöver vi flexibla kontorsytor?

Under de senaste åren har öppna och flexibla kontor blivit allt populärare bland företag eftersom det möjliggör en mer kreativ miljö som främjar samarbete. Med hälso- och hygientänk som har uppstått på grund av covid-19-pandemin, kan flexibilitet ge en kompromiss som de flesta kan acceptera. Det ger personalen möjlighet att utföra individuella uppgifter i sina trygga hörn, samtidigt som det tillhandahåller en samarbetsfokuserad kontorszon där man på ett säkert sätt kan dela kunskaper och hålla oplanerade möten.

Det kommer inte längre att bli radvis med ihopklämda identiska skrivbord, med dålig belysning och dålig akustik. Istället skiftas kontorstrenden till mer varierade, flexibla och individuella miljöer som passar hela personalen och allas arbetsstilar. När människor har vant sig vid att arbeta på distans på grund av pandemins sociala distansåtgärder, är det ett måste att de kan kontrollera den egna ljudnivån, belysningen, temperaturen och integriteten för att optimera komforten och produktiviteten. 

Därför måste organisationen anpassa sig efter denna trend snabbt för att kunna rekrytera och behålla talanger, förbättra personalens hälsa och välbefinnande och förbättra möjligheten till samarbete och bra prestationer.

Dagens multifunktionella byggnader är levande, flytande utrymmen som utformats för att kunna ändra form och funktion för att passa användarna - ena stunden en zon för fokus och i nästa stund en öppen plats för samarbete. Med denna typ av flexibilitet i åtanke satte sig Rockfon ner för att utveckla lösningar för dagens mångsidiga interiörer. Med ett holistiskt tillvägagångssätt ville vi införliva framtida flexibilitet så att våra lösningar ständigt skall kunna uppdateras för att möta nya trender, funktionalitet eller användarnas behov.

Jesper Wolff

Product Design Manager på Rockfon

Vilka är fördelarna med en flexibel arbetsplats?

En arbetsplats som tillåter mer flexibilitet och har god anpassningsförmåga kan ge flera fördelar för att tillgodose de olika behov vi ser i branschen.

Ökad produktivitet

Flexibla arbetsytor ger kontorsanställda en mängd olika valmöjligheter när det gäller var och hur de får sitt arbete gjort. Oavsett om du behöver tillfälligt samarbete eller vill arbeta i enskildhet, kan flexibla arbetsytor anpassas efter grupper som behöver mötas, arbeta enskilt för att sedan mötas igen.

Intressant nog visar McKinseys senaste forskning att 45 % av anställda rapporterade att de arbetade mer produktivt när de arbetade på distans under pandemin. Därför är det viktigt att tillhandahålla komfort och säkerhet på alla nivåer för att få anställda att känna sig lika avslappnade som om de vore hemma.

Att underlätta hybridarbete

I början av 2020 spenderades fortfarande bara 5% av alla arbetstimmar i Amerika hemma. Till våren 2020 hade detta stigit till 60 %. I oktober 2021 låg den siffran fortfarande på 40 %. En studie i sex länder visar att 44 % av ledande befattningshavare vill komma tillbaka till kontoret på heltid jämfört med 17 % av deras personal. Eftersom de flesta fortfarande vill arbeta hemifrån, åtminstone en del av veckan, är det viktigt för företag att anta denna hybridmodell i framtiden.

Enligt Microsoft överväger två tredjedelar av företagen fysisk omdesign som underlättar hybridarbete, där anställda kan dela upp tiden på kontoret och hemma. Samtidigt har Google beslutat att dedikera cirka 10 % av sitt kontor för att testa hybriddesign – vilket innefattaar modulära kapslar, uppblåsbara sekretessväggar och liknande.

Därför kan personer som arbetar på distans för det mesta boka en "hot desk" eller "hotell", komma in på kontoret när de behöver och koppla in. Med andra ord är detta mycket mer praktiskt än att behålla permanenta skrivbord för kontorsanställda.

Detta bidrar också till att främja hygienen. Istället för att ta ett ledigt skrivbord måste de anställda reservera, vilket gör att städpersonalen kan säkerställa sanering av skrivborden inna man kommer dit.

Att främja en hållbarhetskultur

Flexibla kontor är också mer kostnadseffektiva tack vare dess förmåga att kunna omvandlas utifrån arbetarnas behov. De tillhandahåller utrymmen där människor kan delta i "hot desking" och mer allmänna arbetsytor som inte är tilldelade någon specifikt. Eftersom antalet människor på kontoret inte kommer att vara lika många som före pandemineftersom fler vill kunna arbeta hemifrån, är trenden med flexibla kontor också mycket hållbar. Det tillåter företag att spara pengar med ett mindre fastighetsavtryck eftersom det går åt mindre energi för belysning, uppvärmning och kylning.

Vi introducerar Rockfon® Hub™ med en unik rum-i-rummet upplevelse

Rockfon® Hub™ är en innovativ ö-plattform som har utvecklats för att möta kraven från öppna konceptutrymmen. Den flexibla hubben låter dig skapa olika zoner som lämpar sig för olika ändamål — från produktiva arbetsstationer till mötesområden eller lounger för avslappnade samtal. 

Istället för hårda väggar kan du med Rockfon Hub utforma svävande akustiska zoner som kan skärmas av för att ge stor flexibilitet i rum med öppna planlösningar. Undertaksskivorna finns i en palett av utvalda designerfärger - från biofila gröna till djupblå, kallgrå eller helt vita. Du kan styla din Hub med filtkappa på ramen, belysning och eget val av gardiner för att komplettera din design. Rockfon Hub är enkel att installera tack vare färdiga montagepaket där alla komponenter ingår och support från Rockfon.

"Rockfon Hub ger återanvändbar, mångsidig flexibilitet till din interiör genom att skapa akustiska zoner människor kan tänka, arbeta eller prata så som det passar just deras behov. Rockfon Hub är också konkurrenskraftig prismässing, vilket gör det möjligt för rumsplanerare att investera i ytterligare åtgärder för att optimera rummet när det gäller välbefinnande och design" säger Jörg Kaufung, Product Design Manager på Rockfon.

Besök Rockfon® Hub™ produktsida för att lära dig mer