order-bucket
2500x1406px_Rockfon-Blanka-dB-43

Rockfon Blanka® dB 43

Kombinerar mycket bra ljudisolering "rum till rum" med bra ljudabsorption (klass A) för flexibla kontor med krav på konfidentialitet
rockfon