Att ta ansvar med hållbara byggmaterial

Byggbranschen utvecklas och miljökraven blir allt viktigare,
särskilt när man väljer byggmaterial.

Även om Norge har flera BREEAM-certifierade projekt har
detta inte hindrat dem från att få fler, och kontorsbyggnaden på Otto Nielsens väg är det första BREEAM-Excellent-projektet i Trondheim.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Methodology) är en av världens ledande certifieringar av hållbarhetsbedömningar eftersom den ser på hela den byggda miljöns livscykel. Det främjar skyddet av naturresurser och fokuserar på välbefinnande.

Ett kontor med hög sekretess

Denna kontorsbyggnad rymmer många företag, men Nordic
Semiconductor hade några speciella önskemål. De behövde ett utrymme som erbjöd stor integritet eftersom de utvecklade och testade sin nya teknik internt.

Design för olika områden

Kontorsdesignen skulle rymma olika arbetsmiljöer, så Arcasa
arkitekter i Oslo, utformade utrymmet för att omfatta kontor i olika storlekar, mötesrum och ett öppet kontorslandskap. För att skapa den integritet som Nordic Semiconductor önskade valde Arcasa arkitekter att använda Rockfon Blanka dB42 tack vare dess höga ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper och Rockfon Tropic tack vare dess släta, attraktiva yta med bra ljudabsorption.

Rockfon Blanka dB43 har ersatt Rockfon Blanka dB 42 i vårt sortiment.

Trondheim kontorsbyggnad

Otto Nielsens veg 12
7052 Trondheim
Norge

Trondheim kontorsbyggnad

Land:Trondheim, Norge
Arkitekt:Arcasa arkitekter
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Blanka® dB 43
Kant:A
Modulstorlek:600 x 600

Relaterade referensprojekt