order-bucket
2500x1406px_Rockfon-Industrial-Nature

Rockfon® Industrial™ Nature

Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på god ljudabsorption och det skall dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Rockfon Industrial Nature har båda dessa kvaliteter
rockfon